Hetta - Pallas -leden 

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.
En man står med en ryggsäck på en sten på hösten. I bakgrunden ett fjäll landskap.

Västra Lappland
Muonio, Enontekis
Pallas-Yllästunturi nationalpark
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen.


Den 50 km långa vandringsleden Hetta-Pallas som drogs upp redan år 1934 hör till Pallas-Yllästunturi nationalparks populäraste utflyktsmål. Leden går över fjällen och dyker emellanåt ned i fjälldalgångar som för att förbereda vandraren för nästa hisnande utsikt från följande fjälltopp. Leden är markerad med riktningspilar.

I början av juni har snön redan till största delen smultit på området, men leden är blöt på grund av smältvattnet och därför mycket känslig för slitage. Den bästa tidpunkten för vandringar börjar kring midsommaren. I mitten av oktober då vintern redan står för dörren möter man endast enstaka vandrare på leden.

Vinterleden

Mellan Hetta och Pallas går även en vinterled, ett skidspår, som beroende på vilken rutt man väljer är 53 - 60 km lång. Vinterleden går över mera låglänta skogbevuxna marker och myrar än sommarleden, även om skidspåret mellan Sioskuru och Hannukuru går ovanför skogsgränsen. Från Hannukuru till Pallas går det två leder: den ena väster och den andra öster om fjällen. Lokala företagare står för underhållet av skidspåren.

 Fyra vandrare går in i stugan. Framför stugan finns skidor och stavar upprätt i snön.

På vinterleden är avstånden mellan stugorna längre än på sommarleden. I öppen terräng består spårmarkeringen av en krysskylt och i skogsmarker en blå triangel målad på träden.

Skidsäsongen infaller i mitten av februari då sportlovet för skolorna börjar och fortsätter sedan till slutet av april. Vinterlederna lämpar sig huvudsakligen inte för vandringar eftersom de går genom blöt terräng.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hetta-pallas