Västra Lappland
Muonio, Enontekis
Pallas-Yllästunturi nationalpark
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen.

Hetta-Pallas vandringsleden

Den 50 km långa vandringsleden Hetta-Pallas som drogs upp redan år 1934 hör till Pallas-Yllästunturi nationalparks populäraste utflyktsmål. Leden går över fjällen och dyker emellanåt ned i fjälldalgångar som för att förbereda vandraren för nästa hisnande utsikt från följande fjälltopp. Leden är markerad med riktningspilar.

I början av juni har snön redan till största delen smultit på området, men leden är blöt på grund av smältvattnet och därför mycket känslig för slitage. Den bästa tidpunkten för vandringar börjar kring midsommaren. I mitten av oktober då vintern redan står för dörren möter man endast enstaka vandrare på leden.

Hetta-Pallas vinterleden

Mellan Hetta och Pallas går även en vinterled, ett skidspår, som beroende på vilken rutt man väljer är 53 - 60 km lång. Vinterleden går över mera låglänta skogbevuxna marker och myrar än sommarleden, även om skidspåret mellan Sioskuru och Hannukuru går ovanför skogsgränsen.  

Spåret mellan Sioskuru och Hannukuru är öppet från mitten av mars till slutet av april.  De övriga skidspåren öppnas från och med mitten av februari. Innan dess måste den som rör sig längs lederna kunna orientera under krävande förhållanden, eftersom dagen fortfarande är kort och skidlederna inte nödvändigtvis har färdiga skidspår. 

Lokala företagare står för underhållet av skidspåren.

På vinterleden är avstånden mellan stugorna längre än på sommarleden. Spårmarkeringen består av en krysskylt.

 Fyra vandrare går in i stugan. Framför stugan finns skidor och stavar upprätt i snön.

Skidsäsongen infaller i mitten av februari då sportlovet för skolorna börjar och fortsätter sedan till slutet av april. Vinterlederna lämpar sig huvudsakligen inte för vandringar eftersom de går genom blöt terräng.

Med cykel till Hetta-Pallas-leden

Cykling är tilåtet i Hetta-Pallas leden, men det är förbjudet att avvika från leden.

I regionen kring Hetta och Raattama-Ylikyrö är det tillåtet att cykla med fatbike på spåren vintertid. Cyklister ska alltid väja för skidåkare.  

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/hetta-pallas