Vinterleden Hetta-Pallas är 58 km lång. Skidleden går genom skogsterräng och över myrar som ligger lägre än sommarleden, utom mellan Sioskuru och Hannukuru där leden går över kalfjället. Avstånden mellan stugorna är längre på vinterleden än på sommarleden. Skidlederna är inte lämpliga för vandring sommartid eftersom terrängen är mycket fuktig.

Du kan åka hela skidleden Hetta-Pallas i preparerade skidspår i mars–april. Arbetet med att dra skidspår börjar i februari i närheten av regionens turistcentrum. Under midvintern måste den som rör sig längs lederna kunna orientera under krävande förhållanden, eftersom dagen är kort och skidlederna inte nödvändigtvis har färdiga skidspår över huvud taget eller spåren kan yra igen. Köld, mörker och snöyra gör förhållandena synnerligen krävande. 

Leden är markerad med krysskyltar. Krysskyltarna på etappen Hetta-Pallas förnyades sommaren 2020. I korsningarna och på rastplatserna finns skyltar med namnet på följande etappmål och avståndet till detta. 

Lokala spårteam sköter underhållet av spårlederna.  Från Hetta går tre olika spårleder till Pyhäkero. Spåren från Hetta till Sioskuru öppnas i allmänhet i slutet av februari. Spåret mellan Sioskuru och Hannukuru öppnas först i mitten av mars och spåret underhålls en gång i veckan.

Från Hannukuru till Pallas spåret öppnas i februari–mars (infogis.fi). Från Yli-Kyrö byn kommer du till Nammalakurus ödestuga. Krysskyltarna längs spårleden på östra sidan förnyades sommaren 2020. 

Midvintern från november till slutet av januari är inte en rekommenderad tid för vandring, eftersom dagsljuset är väldigt kort och vädret snabbt kan bli farligt på grund av yrväder och köld.