Västra Finland, Uleåborg region, Mellersta Finland, Mellersta och Norra Österbotten
Kivijärvi, Kinnula, Perho, Lestijärvi och Reisjärvi
Salamajärvi nationalpark, Lehtosenjärvis strandskyddsområde (ympäristö.fi, på finska), Vuorenkangas skyddsområde, Södra Södmos skyddsområde (ymparisto.fi, på finska).
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen, Lestijärvi kommun och Reisjärvi kommun.

Passar för: Sommarled, inget vinterunderhåll. Under våröversvämningarna ligger en del av spångarna under vatten. På vintern kan leden skidas, om man själv skidar upp sitt spår. Läs mera om Peuran polku -ledens svårighetsgrad.

Peuran polkus 77 km långa friluftsled löper över Suomenselkäs karga vattendelartrakt i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Längs stigen breder ödetrakter ut sig: myrar, skogar och sjöar; trakter som till denna dag bevarats som glesbebodda ödemarker. Områdets natur är i naturligast tillstånd i Salamajärvi nationalpark och i Södra Södmos skyddsområde.

Peuran polku går till största del över statens marker. Med sina otaliga övernattnings- och rastplatser erbjuder den mångsidiga utfärdsmöjligheter, allt från korta dagsutflykter till långa vandringar. Leden är markerad med orangemålade markeringar på träd.

Objektets sköts av Forststyrelsen, Naturtjänster.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/peuranpolku

Kundtjänst

Norr om Lehtosenjärvi:

Tfn. 0206 39 6059 

Söder om Lehtosenjärvi:

Tfn. 0206 39 5270 

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min  + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).


sisasuomi(at)metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Salamajärvi nationalparks karta i Utflyktskarta.fi.