Peuran polku -leden

27.3.2020
Städningen av hyresstugorna vid Salamajärvi har effektiverats. Städningen sköts av företagaren och gäller hyresstugorna; Sysilampi 1, 2, 3, Pieni Sääksjärvi, Maahinens kåta och rummen i Koirasalmi naturstuga. Därav kan man hyra objekten som normalt. Tillägsuppgifter: Koirasalmi naturstuga (koirasalmi.com, på finska och engelska).
Peuran polku -leden. Bild: Markus Sirkka.

Västra Finland, Uleåborg region, Mellersta Finland, Mellersta och Norra Österbotten
Kivijärvi, Kinnula, Perho, Lestijärvi och Reisjärvi
Salamajärvi nationalpark, Lehtosenjärvis strandskyddsområde (ympäristö.fi, på finska), Vuorenkangas skyddsområde, Södra Södmos skyddsområde (ymparisto.fi, på finska).
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen.

Peuran polkus 115 km långa nät av friluftsleder löper över Suomenselkäs karga vattendelartrakt i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Längs stigen breder ödetrakter ut sig: myrar, skogar och sjöar; trakter som till denna dag bevarats som glesbebodda ödemarker. Områdets natur är i naturligast tillstånd i Salamajärvi nationalpark, Salamanperä naturreservat och i Södra Södmos skyddsområde.

Peuran polku går till största del över statens marker. Med sina otaliga övernattnings- och rastplatser erbjuder den mångsidiga utfärdsmöjligheter, allt från korta dagsutflykter till långa vandringar. Peuran polkus lednät består av den 77 km långa stamleden samt 58 km lång Hirvaan kierros rundslinga och 15 km lång Mäntyjärvi rundslinga. Leder kan vandras delvis eller i sin helhet. Stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare.

Leden kan vandras då marken är tinad. Under våröversvämningarna kan en del av spångarna ligga under vatten. På vintern kan leden skidas, om man själv skidar upp sitt spår. Ruttmarkeringarna är målade på träden, men de är ofta täckta av rimfrost på vintern och är delvis i dålig skick.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/peuranpolku