Peuran polku -leden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.
En vandrare med hund på spångarna över den dimmiga myren.

Västra Finland, Uleåborg region, Mellersta Finland, Mellersta och Norra Österbotten
Kivijärvi, Kinnula, Perho, Lestijärvi och Reisjärvi
Salamajärvi nationalpark, Lehtosenjärvis strandskyddsområde (ympäristö.fi, på finska), Vuorenkangas skyddsområde, Södra Södmos skyddsområde (ymparisto.fi, på finska).
Leden upphålls och ansvaras av Forststyrelsen.

Peuran polkus 115 km långa nät av friluftsleder löper över Suomenselkäs karga vattendelartrakt i Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland. Längs stigen breder ödetrakter ut sig: myrar, skogar och sjöar; trakter som till denna dag bevarats som glesbebodda ödemarker. Områdets natur är i naturligast tillstånd i Salamajärvi nationalpark, Salamanperä naturreservat och i Södra Södmos skyddsområde.

Peuran polku går till största del över statens marker. Med sina otaliga övernattnings- och rastplatser erbjuder den mångsidiga utfärdsmöjligheter, allt från korta dagsutflykter till långa vandringar. Peuran polkus lednät består av den 77 km långa stamleden samt 58 km lång Hirvaan kierros rundslinga och 15 km lång Mäntyjärvi rundslinga. Leder kan vandras delvis eller i sin helhet. Stamleden är en krävande vandringsled vilken rekommenderas endast åt  erfarna vandrare.

Leden kan vandras då marken är tinad. Under våröversvämningarna kan en del av spångarna ligga under vatten. På vintern kan leden skidas, om man själv skidar upp sitt spår. Ruttmarkeringarna är målade på träden, men de är ofta täckta av rimfrost på vintern och är delvis i dålig skick.

Denna sidas webbadress är utinaturen.fi/peuranpolku