Service längs Peuran polku -leden

28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Dricksvatten

Avfallshantering

  • På Peuran polku följs principen för skräpfritt friluftsliv. Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
  • Vid Koirasalmi naturstuga finns det en ekopunkt, där avfall sorteras i kompost-, glas-, metall- och blandavfallsuppsamling.

Vedtillförsel

Öde- och hyresstugornas samt eldplatsernas vedpåfyllning sköts på vintern. Veden består av såväl blandklabbar som långtimmer, som måste sågas och hackas. Det finns sågar och yxor i vedlidren.

Ansvarig för underhåll

Toaletter

Vid öde- och hyresstugorna längs Peuran polku -leden finns det torrtoaletter. Dessutom finns det torrtoaletter i samband med alla skärmskydd och kåtaformade skärmskydd, med undantag för Ahvenlampis skärmskydd. Även vid eldplatserna norr om Valkeinen finns det torrtoaletter. I torrtoaletterna kan man också lämna bioavfall.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

  • I Salamajärvi nationalpark är övernattning tillåten på tältningsområdena och i närheten av eldplatser och skärmskydd.
  • Utanför nationalparken, längs Peuran polku -leden, kan man slå läger enligt allemansrätten (ymparisto.fi). Det rekommenderas ändå att man slår läger i närheten av skärmskydden, eldplatserna och stugorna längs leden. Att göra upp eld är tillåtet endast på eldplatserna. Då varning för skogsbrand utfärdats är det tillåtet att göra eld endast i stugornas eldstäder med rökgång.
    • Eldplatserna och skärmskydden längs stamled, utanför nationalparken, från söder till norr: Pikku-Syrjä skärmskydd, Ahvenlampi skärmskydd, Iso-Valvatti eldplats, Vähä-Valvatti eldplats, Lehtosenjärvi kåtaskärmskydd, Jatkonjärvi eldplats, Pökkelöniemi eldplats, Iso-Vänttäläinen eldplats, Koukkunen kåta, Kirves-Heikki eldplats, Ahveroinen skärmskydd och Musta eldplats.
    • Eldplatserna och skärmskydden längs Hirvaan kierros -rundslingan, utanför nationalparken, från väst till öst: Ahvenlampi skärmskydd, Iso-Valvatti eldplats, Vähä-Valvatti eldplats, Lehtosenjärvi kåtaskärmskydd, Sääksjärvi skärmskydd och Nielujärvi skärmskydd.

Öde-, rast- och hyresstugor

En träbyggnad i sommarnaturen. Gräsmatta i förgrunden och i bakgrunden skog. En vandrare står framför stugan.

Längs leden finns det 3 ödestugor och 6 hyresstugor. Stugorna från söder till norr:

Övrig service

Flera av Forststyrelsens samarbetspartners erbjuder bl.a. inkvartering- och restaurang service längs Peuran polku -leden.

Tilläggsinformation om områdets inkvarterings-, butiks-, restaurang-, och naturturismservice får man från kommunerna och kommunernas gemensamma turismservice:

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.