Sysilampi, ödestuga

17.11.2022
I Salamajärvi pågår renoveringsarbeten på spångarna mellan Koirasalmi - Sysilampi och Pyydyskoski - Perho-Kinnula väg. Nedmonterade delar av spångar gör det svårt att gå, särskild försiktighet måste iakttas. Vi beklagar besväret.

Öde-/hyresstuga som år 1992 byggdes i stället för den gamla skogshuggarbaracken.

En liten stuga av trä, i bakgrunden sommarskog.

 Ödestuga, 4 pers.

Läge

Mellersta Österbotten, Perho kommun, Salamajärvi nationalpark.

Karta

Utflyktskarta.fi   

Utrustning

  • Kamin
  • På stugans gård finns det en vedbod, en torrtoalett, en eldplats och en brunn. Vattnet i brunnen undersöks vart tredje år. OBS! Brunnen får tills vidare inte användas, eftersom den misstänks vara förorenad (22.11.2022).

Anmärkningar

Avfallshantering

Ingen avfallshantering. Skräpfritt friluftsliv.
 

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Insjöfinland Naturtjänster, tfn 0206 39 5270, sisasuomi(at)metsa.fi.

 

Användningsregler för raststugor

Läs användningsregler för raststugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Sysilampi raststugas karta i Utflyktskarta.fi.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer