Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbets-partners i Bottenvikens nationalparken

Matservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

Eldplatser och kokskjul

 • Selkä-Sarvi kokskjul: takförsedd eldplats och fast rökkanal.
 • Det är endast tillåtet att göra upp öppen eld på eldplatserna i Selkä-Sarvis norra del och Vähä-Huituri.
 • I samband med eldplatserna finns det ett vedskjul och en toalett.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Dricksvatten måste tas med. Vattnet i fiskebyns brunn i Selkä-Sarvis norra del är kan ej drickas.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I norra och södra delen av Selkä-Sarvi, i samband med Vähä-Huituri eldplats och i Pensaskari fiskeby finns det utetoalett.

Övernattning

Tältnig och stugor

 • I Selkä-Sarvis norra del finns det ett tältningsområde.

Öde- och hyresstugor

Reserveringsbastu

Landstigningsställen

 • För båtförare rekommenderas skyddshamnen i norra delen av Selkä-Sarvi för övernattning.

Övernattning i omnejden

 • I Kemi och Torneå finns det gästhamnar och hotell.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns ingen speciell tillgänglig service på Bottenviken nationalpark.

Service för båtfolk

Farleder

 • Det går inga märkta farleder till parkens öar.
 • Torneå 8,0 m farled går genom parken.

Utfärdshamnar och landstigningsställen

 • I utfärdshamnen i norra Selkä-Sarvi ryms det 10-20 båtar som inte är djupare än 2,5 m - beroende på båtförarnas organisationsförmåga. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 36.9' lon: 24° 12.0' ETRS-TM35FIN: N: 7279868 E: 371038.
 • I norra Pensaskari finns det både en kaj (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7750' lon: 24° 13.7482' ETRS-TM35FIN: N: 7287001 E: 372696) och en boj (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7685' lon: 24° 13.4425' ETRS-TM35FIN: N: 7287000 E: 372462) för båtar. Overnattning i Pensaskari är förbjudet.
 • Öarnas stränder är grunda och steniga, så på de flesta öar är det omöjligt att ta i land med stora båtar. Landstigningen lyckas bäst ifall man har med sig en roddbåt eller en jolle.

Specialservice för båtförare i omnejden

 • I segelcentret Uleninranta i Kemi finns det en båtramp av betong, eldistribution till båtar, mottagning av kemisk toalett, sugtömning av avloppsvattentank, dusch, tvättmaskin, avfallshantering samt allmän telefon. Bränsledistribution till båtar finns i Kemi inre hamn i närheten. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 43.7' lon: 24° 33.5' ETRS-TM35FIN: N: 7291805 E: 388025.
 • Sjösättningsställen finns förutom i Sisäsatama och Myllyniemi bl.a. i Letto i Torneå och Ajos i Kemi.
 • Toranda gästhamn i Torneå, (restaurang, vattenplats, eldplatser, tanking, dusch, bastu.

Övrig service i omnejden

Broschyr över Bottenviken


Pdf 885 kb (julkaisut.metsa.fi)

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.