Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbets-partners i Bottenvikens nationalparken

Matservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

Eldplatser och kokskjul

 • Selkä-Sarvi kokskjul: takförsedd eldplats och fast rökkanal.
 • Det är endast tillåtet att göra upp öppen eld på eldplatserna i Selkä-Sarvis norra del och Vähä-Huituri.
 • I samband med eldplatserna finns det ett vedskjul och en toalett.
 • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Dricksvatten måste tas med. Vattnet i fiskebyns brunn i Selkä-Sarvis norra del är kan ej drickas.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I norra och södra delen av Selkä-Sarvi, i samband med Vähä-Huituri eldplats och i Pensaskari fiskeby finns det utetoalett.

Övernattning

Tältnig och stugor

 • I Selkä-Sarvis norra del finns det ett tältningsområde.

Öde- och hyresstugor

Reserveringsbastu

Landstigningsställen

 • För båtförare rekommenderas skyddshamnen i norra delen av Selkä-Sarvi för övernattning.

Övernattning i omnejden

 • I Kemi och Torneå finns det gästhamnar och hotell.

Tillgängliga tjänster

 • Det finns ingen speciell tillgänglig service på Bottenviken nationalpark.

Service för båtfolk

Farleder

 • Det går inga märkta farleder till parkens öar.
 • Torneå 8,0 m farled går genom parken.

Utfärdshamnar och landstigningsställen

 • I utfärdshamnen i norra Selkä-Sarvi ryms det 10-20 båtar som inte är djupare än 2,5 m - beroende på båtförarnas organisationsförmåga. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 36.9' lon: 24° 12.0' ETRS-TM35FIN: N: 7279868 E: 371038.
 • I norra Pensaskari finns det både en kaj (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7750' lon: 24° 13.7482' ETRS-TM35FIN: N: 7287001 E: 372696) och en boj (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 40.7685' lon: 24° 13.4425' ETRS-TM35FIN: N: 7287000 E: 372462) för båtar. Overnattning i Pensaskari är förbjudet.
 • Öarnas stränder är grunda och steniga, så på de flesta öar är det omöjligt att ta i land med stora båtar. Landstigningen lyckas bäst ifall man har med sig en roddbåt eller en jolle.

Specialservice för båtförare i omnejden

 • I segelcentret Uleninranta i Kemi finns det en båtramp av betong, eldistribution till båtar, mottagning av kemisk toalett, sugtömning av avloppsvattentank, dusch, tvättmaskin, avfallshantering samt allmän telefon. Bränsledistribution till båtar finns i Kemi inre hamn i närheten. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 43.7' lon: 24° 33.5' ETRS-TM35FIN: N: 7291805 E: 388025.
 • Sjösättningsställen finns förutom i Sisäsatama och Myllyniemi bl.a. i Letto i Torneå och Ajos i Kemi.
 • Toranda gästhamn i Torneå, (restaurang, vattenplats, eldplatser, tanking, dusch, bastu.

Övrig service i omnejden

Broschyr över Bottenviken


Pdf 885 kb (julkaisut.metsa.fi)

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.