Vähä-Huituri, hyresstuga

Stugan ligger på ön Vähä-Huituri i nordvästra delen av Bottenvikens nationalpark.

Läge

Södra Lappland, Torneå (www.tornio.fi), Bottenvikens nationalpark.

Karta över Bottenviken © Forststyrelsen 2004

Kartor

 • Utflyktskarta.fi
 • Grund-/terrängkarta numer 2532 03,
 • Kustkort nummer 59  1:50 000,
 • Sjökortsserie G (Bottenviken) 1:50 000

Koordinater

Vähä-Huituri, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 42.7419' lon: 24° 15.9486'  ETRS-TM35FIN: N: 7290579 E: 374539

Pris

70€ / dygn (pris inkl. moms 10%).

Nycklar

Nycklarna finns i nyckelskåp vid Vähä-Huituri dörren. Nyckeln sänds inte per post.

Utrustning

 • Öppen spis, gasspis, bastu (endast för dem som hyrt stugan), kärl.
 • Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.
 • En ansvarsfull friluftsmänska lämnar varken skräp eller andra spår efter sig. Läsa mer om skräpfritt friluftsliv.

Anmärkningar

 • Man måste ta dricksvatten med sig till stugan.
 • Ingen brygga.
 • Det är inte tillåtet att ha sällskapsdjur i stugan.
 • Mobiltelefonens hörbarhet.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Österbottens Naturtjänster, Uleåborg.

Tilläggsinformation 

Limingovikens naturum, telefon 0206 39 6059.

Bottenviken nationalparks karta

Användningsregler för hyresstugor

Läs användningsregler för hyresstugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Vähä-Huituri stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en skidåkare som plockar skräp från pisten.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer