Lämpliga startpunkter

Man kan färdas längs Hetta-Pallas-leden lika väl från söder till norr som tvärtom.

Alternativ startpunkt på leden 

 • Från Hetta kommer du också ut på Hetta-Pallas-leden från Mustavaara enskilda väg. Mustavaaravägen börjar i östra ändan av Hetta by, cirka 3 km öster om Fjäll-Lapplands naturum. Vägen är cirka 7 km lång. Från slutet av vägen är det cirka 1,5 km till Pyhäkero ödestuga. 
  • Vägen är stängd med bommar. För att åka längs vägen med motorfordon behöver du nyckel till bommarna på vägen. För personer som rör sig med personbil kostar en nyckel 15 euro/dygn. Du kan hyra nyckeln från Fjäll-Lapplands naturum eller från Hetan Kota.
  • Mustavaara enskilda väg underhålls inte vintertid. Vägen är ändå framkomlig om du använder snöskor.   
 • Längs Pahankuru fjälled från Ketomella via Hietajärvi kommer du till Pahakuru ödestuga och vidare mot Sioskuru. Det är knappt 9 km från Ketomella till Hetta-Pallas-leden.  
 • Längs leden från Ketomella via Marasto kommer du till Tappuri ödestuga, cirka 1 km västerut från Hetta-Pallas-leden. Det är cirka 9 km från Ketomella till Hetta-Pallas-leden.
 • Från Vuontisjärvi går Montells fjälled till Montells kåta och Hetta-Pallas-leden. Från startpunkten är avståndet cirka 5 km. 

Ledens etapper

Hetta - Pallas -leden är inte en rundslinga. Den kan delas upp i etapper med tanke på rastplatsernas lägen:

 • Hetta - Pyhäkero 6,7 km
 • Pyhäkero - Sioskuru 8 km
 • Sioskuru - Pahakuru 12,1 km
 • Pahakuru - Hannukuru 1,5 km
 • Hannukuru - Montelli 12,5 km
 • Montelli - Nammalakuru 1,2 km
 • Nammalakuru - Pallas 13 km
 • Etappen Hetta-Pallas
 • Vinterleden följer inte sommarleden och den är inte lämplig för vandring sommartid. 

Ledmarkering

Leden är markerad med vägvisarpilar av trä med 50 m mellanrum. Ledmarkeringarna förnyades sommaren 2018. I korsningarna och på rastplatserna finns dessutom skyltar med namnet på följande etappmål och avståndet till detta. 

Förbindelser med andra leder

Pallas-Ylläs långvandringsled, 69 km

Pallas-Ylläs långvandringsled går över tre fjäll (Koivakero, Äkäskero, Kukastunturi) och genom vidsträckta skogar. Utmed leden finns flera rastplatser som underhålls regelbundet, men sträckorna mellan rastplatserna är ställvis långa. Att tälta är tillåtet endast alldeles i närheten av rastplatserna, utom i ödemarkszonen (området mellan Koivakero och Kolvakero/Mustakero). Hör dig för om inkvartering hos företagarna i byn Rauhala och i caféet Peurakaltion tallikahvio söder om Äkäskero.

Du kan välja att vandra Pallas-Ylläs-leden till exempel på fyra dagar:

 • Pallastunturi naturum-Mustakero ödestuga 12 km
 • Mustakero ödestuga-Rauhala-Pahtavuoma ödestuga 21 km
 • Pahtavuoma ödestuga-Äkäskero-Kutujärvi ödestuga 19 km
 • Kutujärvi-Kukastunturi-Varkaankuru-Yllästunturi naturum 17,5 km

Övriga leder

 • Från Pallas går en markerad vandringsled till Jerisjärvi. 
 • Från Pallas går en markerad vandringsled via Torassieppi till Olos.
 • Från Pallas finns flera kortare alternativa leder.
 • Tilläggsinformation från Pallastunturi naturum och Yllästunturis naturum Kellokas i Äkäslompolo.