Ledbeskrivning för Hetta - Pallas -leden

Två vandrare står med ryggsäckarna framför stugan. En skog i bakgrunden.

Lämpliga startpunkter

Man kan färdas längs Hetta-Pallas-leden lika väl från söder till norr som tvärtom

 • Dessutom finns det en förbindelseled till leden från Ketomella och hotell Vuontispirtti.
  • Leden som börjar vid det gamla färjfästet vid Ketomella förenar sig med Hetta - Pallas -leden ca 1 km väster om Tappuri ödestuga. Från Ketomella är det ca 9 km till Hetta - Pallas -leden.
  • Leden som börjar vid Vuontispirtti förenar sig med Hetta - Pallas -leden vid Montelli ödestuga ca 5 km efter startpunkten. Förbindelseleden går längs en privat väg till nationalparkens gräns, därifrån den fortsätter upp till fjället markerad med vita krysskyltar. I närheten av trädgränsen övergår ledmarkeringen till stolpar med orange ända.

Ledens etapper

Hetta - Pallas -leden är inte en rundslinga. Den kan delas upp i etapper med tanke på rastplatsernas lägen:

 • Hetta - Pyhäkero 6,7 km
 • Pyhäkero - Sioskuru 8 km
 • Sioskuru - Pahakuru 12,1 km
 • Pahakuru - Hannukuru 1,5 km
 • Hannukuru - Montelli 12,5 km
 • Montelli - Nammalakuru 1,2 km
 • Nammalakuru - Pallas 13 km
 • Etappen Hetta-Pallas

Ledmarkering

Leden är markerad med pilskyltar riktningspilar i av trä.

Förbindelser med andra leder

Vandringsleder

 • Från Pallas kan man fortsätta vandringen via Rauhala ända till Ylläs. Rauhala - Ylläs-etappen är krävande p.g.a. få friluftsanordningar. Dessutom går det markerade leder från Pallas till Jerisjärvi och via Torassieppi till Olos. Man kan även i nationalparken välja flera kortare leder.
 • Tilläggsinformation från Pallastunturi naturum och Yllästunturis naturum Kellokas i Äkäslompolo.