Aktiviteter i Ule träsk strövområde

Två vandrare vadar i strandvattnet i Ule Träsk strövområde. I bakgrunden en lugn sjö, sandstrand och molnig himmel.

Fotvandring

Manamansalos stignät består av olika långa länkar samt förenande stigar mellan dem. Det finns sammanlagt drygt 20 km markerade stigar, varav ca 17 km ligger på Manamansalo och 4 km på Kuostonsaari.

Längs stigarna ligger det kokskjul, kåtor, skärmskydd och eldplatser samt Manamansalo campingområde med sina stugor och husvagnsplatser.

Fiske

I Ule träsk strövområde finns det mångsidiga möjligheter att fiska. Du kan fiska både i fiskrika Ule träsk och i Manamansalos tjärnar med dess klara vatten. Manamansalo rekreationsfiskeområde består av över 10 olika tjärnar och i deras naturliga fiskbestånd ingår bl.a. gädda, abborre och karpfiskar. Det naturliga fiskbeståndet kompletteras regelbundet genom att yngel av laxfiskar planteras ut (bl.a. sik och harr. I en del av tjärnarna i området planterar man ut fångstklar öring och regnbågsforell.

För att få fiska behöver du ha fisketillstånd nr. 5571 Manamansalo (Eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas från Forststyrelsens webbutik (eraluvat.fi) eller med mobiltelefon (eraluvat.fi).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

Titta på sevärdheter och utsikter

Ule träsk strövområdes ståtligaste sevärdheter är själva Ule träsk och dess sandstränder.

Övriga aktiviteter

  • Paddling och rodd: Ule träsk är ett populärt område för båtfolket. Man kan även paddla och ro på sjön. I Manamansalos inre vatten kan man också ro, men det är inte tillåtet att hämta egna båtar till tjärnarna. På campingområdet kan man hyra båtar till Särkinen i Manamansalo.
  • Segling och åkning motorbåt: På Kuostonsaari finns det bryggor vid Kuoston Kulma, Kaarresalo och Honkinen. Manamansalo båthamn är tyvärr inte tillgänglig. Piren har rånats och vägen är för låg för större båtar.
  • Skådning fåglar: De vida vattnen och tjärnarnas småskalighet samt de ljusa tallmoarna skapar utmärkta förutsättningar för fågelskådning. Närmare information om arter i naturdelen.
  • Cykling: Manamansalo är ett utmärkt mål för cykelutfärder. Från Manamansalo ös cykelnätverk finns det en förbindelseled även till Manamansalo campingområde.
  • Jagning: Jakten är obetydlig på strövområdet. Invånarna i Vaala kommun har s.k. fri jakträtt på de statliga markerna i sin kommun. Denna rätt gäller även strövområdet. Till icke-ortsbor säljs jakttillstånd endast för vattenfågeljakt på statens områden i Ule träsk. Kuosto ö är älgjaktsområde. Tilläggsinformation från Eräluvat-webbutik (eraluvat.fi).
  • Plockning bär och svamp: Det är tillåtet att plocka bär och svamp på området enligt allemansrätten.
  • Bad, simning: Det är tillåtet att bada på hela strövområdet. På de långa sandstränderna kan var och en hitta sitt eget favoritställe för sina badturer. Vid Manamansalo campingområde ligger en av Kajanalands finaste badstränder. Du simmar på eget ansvar.
  • Möjligheter till fritidsaktiviteter under olika årstider: Ule träsk strövområde erbjuder hobbymöjligheter året runt: på sommaren bad, sol och vandring, på hösten bär- och svampplockning, på vintern skidturer till Ule träsks öar och naturligtvis fiske året runt.