Naturen i Ule träsk strövområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Två gamla tallar står i förgrunden, tallskog kan ses i bakgrunden.

I Ule träsk strövområde får du uppleva regionens karga skönhet. Måsarnas och fisktärnornas rop skapar en känsla av havsmiljö. På de öppna vattnen kan du paddla in i solnedgången.

Så här värnar vi om naturen

Ule träsks långa sandstränder

Ule träsk är i sig självt en flott sevärdhet. Sjön, sanddynerna och tallskogarna är unika. Strövområdets stigar går genom öppna tallskogar och på strandbrinkar. På de långa sandstränderna finner man sin egen favoritplats för bad- och strandturer.

Två barn vadar i strandvattnet vid sandstranden.Till Ule träsk strövområde hör land- och vattenområdena på Manamansalo ö i Ule träsk och Niskanselkä. Niskanselkä öar Ykspisto, Ylä-Mulkku och Kaarresalo samt delar av Honkinen, Kuostonsaari och Jylhänniemi hör till strövområdet. Av områdets areal är ca 64,3 km² vattenområden och öar och fastland 14 km².

Till särdragen i Manamansalos natur hör renlavsmoar, Ule träsks strandbrinkar samt skogstjärnarna, som är populära fiskemål. De klara skogstjärnarnas naturliga fiskbestånd består av gädda och abborre. Dessutom har det planterats regnbågsforeller stora nog att fiskas i Särkinen.

Ule träsk

Ule träsk är Finlands fjärde största sjö. Den befriades från istäcket efter istiden ca 9100 - 9400 år sedan. Sjöns areal varierar beroende på regleringen mellan 778 - 944 km². Medeldjupet är ca 7 m, men de djupaste ställena är ca 38 m.

Ule träsk rinner via Ule älv till Bottniska viken och står via Kajana älv i förbindelse med Nuasjärvi. Ule träsk får 87 % av sitt vatten via Kiehimäjoki och Kajana älv. Sjön hör till Ule älvs vattensystem och Hyrynsalmi och Kuhmos vattenleder. Niskanselkä och Ärjänselkä i Ule träsk bildar Finlands största enhetliga insjöfjärdar.

Flera av grunden på Ule träsks öppna vatten är bara stenrösen som isen hopat, men största delen av öarna har sandstränder. Fjärdarna kantas av sandbottnade grund, dit insjö-öringarna stiger upp för att äta.

Orörd skärgårdsnatur

Strövområdets skogar är mestadels torra tallmoskogar. Det finns även granblandskogar och grövre skogar. Ur turismens och friluftslivets synpunkt är de centrala områdena de ståtliga furuskogarna och äldre skötselbestånd. Det finns endast lite skogar i naturligt tillstånd. De mest representativa gamla skogarna finner man på Rapsukangas och Jylhänniemi urskogsområden. För övrigt är strövområdets skogar Forststyrelsens naturvårdskogar.

Ett smalt och stenigt näs mellan två vattenområden.  Till vänster finns en motorbåt ankrad vid stranden och barrskog.

Fåglar

Ule träsks strövområde är både till sin flora och till sin fauna ett intressant övergångsområde. Här finns silvertärnans och rödbenans sydligaste häckningsområden vid insjöar. Roskarlen åter är en havsfågel, som man inte finner på andra insjöar än Kajanalands hav. Ishavets storskarv kan stanna på området hela sommaren. Även skräntärnan har flera gånger häckat vid Ule träsk.

Övriga fåglar typiska för området är måsfåglar och fisktärna samt storlommen, smålommen och småskrake. De vanligaste vadarna är drillsnäppa, grönbena och mindre strandpipare. I tallmoarna å sin sida förekommer bl.a. trädpiplärka, rödstjärt, gök och dubbeltrast. 

Ule strövområde

  • Inrättad  1993
  • Areal 80 km²

Ule träsk (Oulujärvi) strövområdes symbol