Service i Ule träsk strövområde

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En barnfamilj vid en brasa, I bakgrunden öppnar sig en vy över Oulunjärvi-sjön.

Kundtjänst och vägledning

 • Manamansalo campingområde (manamansalo.fi, på finska och engelska) fungerar som strövområdets informationspunkt, och där förutom tältplatser även finns stuginkvartering, husvagnsplatser och en restaurang.
  • Vid receptionen kan man även köpa fisketillstånd.
  • Övrig service är bl.a. tennis-, badminton, volleyboll- och minigolfmöjligheter samt uthyrning av båtar, cyklar o.dyl.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i strövområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners (på engelska) (på finska) erbjuder tjänster i Ule träsk strövområde.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom strövområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café och restaurangservice

Eldplatser

 • Invid stigarna finns det eldplatser, skärmskydd, kåtor och kokskjul.
  • På Ule träsks strand finns det en eldplats vid Pantiokangas och en raststuga på Makkaraniemi.
  • Fiskeområdets eldplatser ligger på Särkinens strand (tre platser, varav ett skärmskydd och en kåta) samt på Syväjärvis och Kota-Peuras stränder. På Iso-Peuras strand finns det en raststuga.
  • Kuostonsaaris östra och västra ända ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd och båtbryggor. Platserna förenas av en 4 km lång markerad friluftsstig.
  • I Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbryggor, kåtor och skilda eldplatser.
  • På Ykspisto och Ylä-Mulkku öar finns det eldplatser.
  • På Reimikari finns det ödestuga.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. 
 • I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med varje byggd eldplats finns det ett kompostdass.

Övernattning

På området

 • Manamansalo campingområde (manamansalo.fi, på finska och engelska) är ett femstjärnigt campingområde. Där finns tältningsplatser, stugor samt platser för husvagnar. På Manamansalo är tältning tillåten endast på campingområdet.
 • Förutom Manamansalo är det tillåtet att tillfälligt slå läger och göra upp eld på följande för ändamålet avsedda platser:
  • I västra och östra ändan av Kuostonsaari ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd
  • Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbrygga, kåta och skilda eldplatser.
  • På Ykspisto och Ylä-Mulkku öar finns det eldplatser.
  • Reimikari finns det ödestuga.

I omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns ingen speciell tillgänglig service på strövområdet.

Specialservice för båtförare

 • Ule träsks djup är kartlagt (strövområdet som en del av Ule träsk). Det finns ett sjökort över Ule träsk som är gjort av Sjöfartsverket (traficom.fi).
 • Huvudlederna är markerade.
 • Det finns ingen bränsledistribution direkt till båtarna.
 • Manamansalo båthamn är tyvärr inte tillgänglig. Piren har rånats och vägen är för låg för större båtar.
 • På Kuostonsaari vid Kuoston Kulma, Kaarresalo och Honkinen finns det bryggor.

Övrig service i omnejden

 • På Manamansalo ö finns det en butik, där även en post samt en café-restaurang fungerar. På samma ställe säljs även bensin.
 • I närheten ligger Manamansalo kyrka och Kassu Halonens konsthus.
 • Tilläggsinformation från Vaala kommuns internetsidor (vaala.fi, på finska) (www.vaala.fi, på finska).