Service i Ule träsk strövområde

En barnfamilj vid en brasa, I bakgrunden öppnar sig en vy över Oulunjärvi-sjön.

Kundtjänst och vägledning

 • Manamansalo campingområde (manamansalo.fi, på finska och engelska) fungerar som strövområdets informationspunkt, och där förutom tältplatser även finns stuginkvartering, husvagnsplatser och en restaurang.
  • Vid receptionen kan man även köpa fisketillstånd.
  • Övrig service är bl.a. tennis-, badminton, volleyboll- och minigolfmöjligheter samt uthyrning av båtar, cyklar o.dyl.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i strövområdet

 • Följande företag eller andra samarbetspartners (på engelska) (på finska) erbjuder tjänster i Ule träsk strövområde.
  • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom strövområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café och restaurangservice

Eldplatser

 • Invid stigarna finns det eldplatser, skärmskydd, kåtor och kokskjul.
  • På Ule träsks strand finns det en eldplats vid Pantiokangas och en raststuga på Makkaraniemi.
  • Fiskeområdets eldplatser ligger på Särkinens strand (tre platser, varav ett skärmskydd och en kåta) samt på Syväjärvis och Kota-Peuras stränder. På Iso-Peuras strand finns det en raststuga.
  • Kuostonsaaris östra och västra ända ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd och båtbryggor. Platserna förenas av en 4 km lång markerad friluftsstig.
  • I Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbryggor, kåtor och skilda eldplatser.
  • På Ykspisto och Ylä-Mulkku öar finns det eldplatser.
  • På Reimikari finns det ödestuga.
 • Då varning för skogsbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vatten

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. 
 • I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I samband med varje byggd eldplats finns det ett kompostdass.

Övernattning

På området

 • Manamansalo campingområde (manamansalo.fi, på finska och engelska) är ett femstjärnigt campingområde. Där finns tältningsplatser, stugor samt platser för husvagnar. På Manamansalo är tältning tillåten endast på campingområdet.
 • Förutom Manamansalo är det tillåtet att tillfälligt slå läger och göra upp eld på följande för ändamålet avsedda platser:
  • I västra och östra ändan av Kuostonsaari ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd
  • Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbrygga, kåta och skilda eldplatser.
  • På Ykspisto och Ylä-Mulkku öar finns det eldplatser.
  • Reimikari finns det ödestuga.

I omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns ingen speciell tillgänglig service på strövområdet.

Specialservice för båtförare

 • Ule träsks djup är kartlagt (strövområdet som en del av Ule träsk). Det finns ett sjökort över Ule träsk som är gjort av Sjöfartsverket (traficom.fi).
 • Huvudlederna är markerade.
 • Det finns ingen bränsledistribution direkt till båtarna.
 • Manamansalo båthamn är tyvärr inte tillgänglig. Piren har rånats och vägen är för låg för större båtar.
 • På Kuostonsaari vid Kuoston Kulma, Kaarresalo och Honkinen finns det bryggor.

Övrig service i omnejden

 • På Manamansalo ö finns det en butik, där även en post samt en café-restaurang fungerar. På samma ställe säljs även bensin.
 • I närheten ligger Manamansalo kyrka och Kassu Halonens konsthus.
 • Tilläggsinformation från Vaala kommuns internetsidor (vaala.fi, på finska) (www.vaala.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset