Service i Ule träsk strövområde

En barnfamilj vid en brasa, I bakgrunden öppnar sig en vy över Oulunjärvi-sjön.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i strövområdet

Följande företag eller andra samarbetspartners (på engelska) (på finska) erbjuder tjänster i Ule träsk strövområde.

 • De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom strövområdet.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

Invid stigarna finns det eldplatser, skärmskydd, kåtor och kokskjul.

 • På Ule träsks strand finns det en eldplats vid Pantiokangas och en raststuga på Makkaraniemi.
 • Fiskeområdets eldplatser ligger på Särkinens strand (tre platser, varav ett skärmskydd och en kåta) samt på Syväjärvis och Kota-Peuras stränder. På Iso-Peuras strand finns det en raststuga.
 • Kuostonsaaris östra och västra ända ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd och båtbryggor. Platserna förenas av en 4 km lång markerad friluftsstig.
 • I Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbryggor, kåtor och skilda eldplatser.
 • Då varning för terrängbrand utfärdats är det förbjudet att göra upp eld även på eldplatserna.
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. 

 • I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall vid eldplatserna enligt givna anvisningar.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med varje byggd eldplats finns det ett kompostdass.

Övernattning 

I området

På Ule träsk är det tillåtet att tillfälligt slå läger och göra upp eld på följande för ändamålet avsedda platser:

 • I västra och östra ändan av Kuostonsaari ligger Kuoston Kulmas och Säippäs skärmskydd
 • Kaarresalos norra ända och på Honkinens nordvästra strand finns det båtbrygga, kåta och skilda eldplatser
 • På Ykspisto och Ylä-Mulkku öar finns det eldplatser
 • Eldplatser på Manamansalo: Makkaraniemi, Painanne, Särkinen kåta, Särkinen eldplatser 1 och 2, och Isopeura

I omnejden

Det finns många företag, som erbjuder inkvarteringsservice i omnejden.

Tillgängliga tjänster

Det finns ingen speciell tillgänglig service på strövområdet.

Specialservice för båtförare

Ule träsks djup är kartlagt (strövområdet som en del av Ule träsk). Det finns ett sjökort över Ule träsk som är gjort av Sjöfartsverket (traficom.fi). På Manamansalo finns det båthamn. På Kuostonsaari vid Kuoston Kulma, Kaarresalo och Honkinen finns det bryggor.

 • Huvudlederna är markerade.
 • Det finns ingen bränsledistribution direkt till båtarna.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.