Övriga kartor


En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ule träsks karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Med bil 

Näsegårdsforsen ligger i Bjärnå i Salo. Till området kommer man från Ekenäs i söder och längs med väg nr. 52/Bjärnåvägen när du kommer från Bjärnå i norr. Vid Pruukki vänder man till Hästöntie och kör den vägen ca 1,4 kilometer. Vid Hästöntie 140, där det finns en liten skylt, vänder man till vänster och kör med en liten väg ca 300 meter till parkeringsområdet.  Till Bjärnå centrum är det ca 10 kilometer. 


Kollektivtrafik kör inte till området eller ens till dess närhet. 
 

Tryckta kartor

  • Terrängkartor Q522 Kajana, R433 Vaala, R511 Osmankajärvi, Q444 Kestilä, 1:50 000, Lantmäteriverket 2014.
  • Terrängkartor nr 3414 10, 3432 02, 3432 03, 3414 11, 3414 12, 1:20 000, Lantmäteriverket 1996-2002.
  • Sjöfartsverkets sjökarta T Oulujärvi, 1:40 000, Trafikledsverket 2011.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2022.
  • Grundkarta Q5221 Ärjänsaari, 1:25 000, Lantmäteriverket 2009.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.