Leder i Ule träsk strövområde

Föräldrar och fyra barn med ryggsäckar på ryggen går längs en stig, i bakgrunden finns tallskog.

Friluftsleder och stigar

 • I närheten av Manamansalo campingområde finns det sammanlagt ca 17 km markerade leder. Lederna går i öns lättframkomliga, torra tallmoar. Genom att följa lederna kan man bekanta sig med flera av Manamansalo naturs särdrag.

Ledernas startpunkter

Rundslingor

 • Lederna runt Manamansalos tjärnar. Olika ruttalternativ.
  • Service: ett skärmskydd, en eldplats och en kåta samt båtuthyrning på Särkinens strand
  • En eldplats på Syväjärvis strand, en raststuga på Iso-Peuras strand, en eldplats på Kota-Peuras strand
  • Sevärt: rekreationsfiskemålen, de klara skogstjärnarna, dödisgroparna, lavmoarna, tjärbränningstraditionen

Övriga leder

 • Makkaraniemi led. Start vid Manamansalo campingområde, olika ruttmöjligheter
  • Service: eldplats på Pantiokangas, Ule träsks strand, Makkaraniemi raststuga
  • Sevärt: Ule träsks vida fjärd, strandbrinkarna, Rapsunkangas urskogsområde; den långa sandudden på Makkaraniemi, lavmoarna, Kaaresjärvis stränder
 • Kuostonsaari stig. På Kuostonsaari finns det en 4 km lång friluftsled som går i östvästlig riktning.
  • Service: Skärmskydd i ledens båda ändor, båtbryggor
  • Sevärt: Kuosto ö, Ule träsks öppna vatten

Vatten- och kanotleder

 • Området är en del av Ule älvs tjärled, som löper från östgränsen till Uleåborg.

Snöskoterleder och -spår

 • Det finns inga snöskoterspår på strövområdet, så snöskotrar får endast användas enligt terrängtrafiklagen på sjöarnas istäckta områden.