Leder i Ule träsk strövområde

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Föräldrar och fyra barn med ryggsäckar på ryggen går längs en stig, i bakgrunden finns tallskog.

Friluftsleder och stigar

 • I närheten av Manamansalo campingområde finns det sammanlagt ca 17 km markerade leder. Lederna går i öns lättframkomliga, torra tallmoar. Genom att följa lederna kan man bekanta sig med flera av Manamansalo naturs särdrag.

Ledernas startpunkter

Rundslingor

 • Lederna runt Manamansalos tjärnar. Olika ruttalternativ.
  • Service: ett skärmskydd, en eldplats och en kåta samt båtuthyrning på Särkinens strand
  • En eldplats på Syväjärvis strand, en raststuga på Iso-Peuras strand, en eldplats på Kota-Peuras strand
  • Sevärt: rekreationsfiskemålen, de klara skogstjärnarna, dödisgroparna, lavmoarna, tjärbränningstraditionen

Övriga leder

 • Makkaraniemi led. Start vid Manamansalo campingområde, olika ruttmöjligheter
  • Service: eldplats på Pantiokangas, Ule träsks strand, Makkaraniemi raststuga
  • Sevärt: Ule träsks vida fjärd, strandbrinkarna, Rapsunkangas urskogsområde; den långa sandudden på Makkaraniemi, lavmoarna, Kaaresjärvis stränder
 • Kuostonsaari stig. På Kuostonsaari finns det en 4 km lång friluftsled som går i östvästlig riktning.
  • Service: Skärmskydd i ledens båda ändor, båtbryggor
  • Sevärt: Kuosto ö, Ule träsks öppna vatten

Vatten- och kanotleder

 • Området är en del av Ule älvs tjärled, som löper från östgränsen till Uleåborg.

Snöskoterleder och -spår

 • Det finns inga snöskoterspår på strövområdet, så snöskotrar får endast användas enligt terrängtrafiklagen på sjöarnas istäckta områden.