Kundtjänst och vägledning

Dricksvatten

 • Du kan ta dricksvatten från Lounais-Hämeen Pirtti.
 • Läs mer om dricksvattentipsen på Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Det finns avfallskärl för blandavfall på naturumets strand på Ruostejärvi rekreationsområde och på parkeringsplatsen och badstranden i Saari folkpark.
 • Vid Eerikkilä idrottsinstitut finn det avfallskärl för bland- och energiavfall.
 • Läs mer om skräpritt friluftsliv.

Eldplatser

 • Eldplatser på Ruostejärvi rekreationsområde
  • Vid Ruostejärvi på östra stranden av Myllylahti finns en eldplats och ett skärmskydd
  • I västra delen av rekreationsområdet vid Toralahti finns skärmskyddet Meidän Metsä (Vår skog)
  • naturumets reserverbara skärmskydd
 • Eldplatser i Saari folkpark
  • I närheten av badplatserna vid Kuiva- och Suujärvi finns en eldplats
  • Längs naturstigen vidyttersta ändan av en udde finns en eldplats och ett skärmskydd
 • Det är förbjudet att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Vedhantering

 • Vid skärmskydden finns det ved och verktyg för vedhuggning.

Ansvariga för underhållet

Toaletter

 • Det finns torrtoaletter i omklädningsbyggnaden på Ruostejärvis badstrand. Toaletterna är öppna på sommaren kl. 9 - 20. Övriga tider fås nyckeln till toaletterna från Tavastlands naturum.
 • Det finns torrtoaletter i närheten av Myllylahti och Toralahti skärmskydd på Ruostejärvi rekreationsområde.
 • I Tavastlands naturum finns det toaletter och invatoaletter.
 • I Eerikkilä idrottsinstitut och Lounais-Hämeen Pirtti finns det toaletter.
 • I närheten av skärmskyddet i Saari folkpark finns det en torrtoalett. Även i kioskbyggnaden (på Kuivajärvis strand i närheten av väg nr 2823) finns det toaletter och invatoaletter, som är öppna på sommaren.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Längs leden finns det inga egentliga tältningsområden, men med stöd av allemansrätten får du kortvarigt övernatta i tält.
 • Ruostejärvi rekreationsområde finns det två skärmskydd, som du fritt kan använda och vid vilka du kan göra upp eld. Det ena skärmskyddet befinner sig vid leden på Myllylahtis östra strand. Den andra ligger på Toralahtis strand på en udde som hör till Forssa (forssa.fi) stads lägerområde. I Lapinniemi finns ett reserverbart skärmskydd, som du kan boka mot avgift i Tavastlands naturum.
 • I Saari folkpark, på Raanpääområdet i närheten av Kuivajärvi, finns det ett skärmskydd.

Övrig service

 • Tavastlands naturum som är beläget på Ruostejärvi rekreationsområde ger information om utflyktsmålen i trakten. I naturumet finns det också en utställning och café- och restaurang.
 • Eerikkilä idrottsinstitut (eerikkila.fi, på finska) erbjuder förutom logi-, restaurang- och cafétjänster också olika motionsprogram. I Eerikkilä finns det en simhall och en hyrbastu.
 • I Saari folkpark finns Kaukolanharju utsiktstorn (tammela.fi, på finska), varifrån man har en fantastisk utsikt över det omgivande ås- och sjölandskapet. Utsiktstornet är öppet för allmänheten på sommaren mot en liten avgift.
 • I Lounais-Hämeen Pirtti i Saari folkpark finns ett café och en restaurang. Stället är öppet på sommaren.
 • I närheten av Saari folkpark ligger Venesilta campingplats.
 • Fler tjänster i Forssa (forssa.fi) och Tammela (tammela.fi, på finska).

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset