Ledbeskrivning för Ruostejärvi - Saari -leden

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Lämpliga startpunkter

Du kan starta antingen söderifrån, från Ruostejärvi rekreationsområdes och före detta Tavastlands naturums parkeringsplats, eller norrifrån, från Saari folkparks parkeringsplats. Du kan också vandra en kortare sträcka av leden genom att börja eller sluta vid Eerikkilä idrottsinstitut. Leden kan användas under barmarkstid.


Ledmarkering

Ledmarkeringen består av gula lodjursmärken på trädstammarna. Därtill finns det i terrängen, framför allt i korsningar, 1,2 m höga stolpar med en grön Hämeen ilvesreitti-skylt.

Ledens etapper

Leden är inte en rundslinga, men kan delas upp i två separata etapper. Du kan starta promenaden lika väl från Saari folkpark eller Eerikkilä idrottsinstitut som från Ruostejärvi rekreationsområde och före detta Tavastlands naturum.

Ruostejärvi rekreationsområde - Eerikkilä idrottsinstitut, 2 km

  • Leden börjar på Ruostejärvi rekreationsområde, där också före detta Tavastlands naturum är beläget.
  • Leden startar från entréportalen på före detta naturumets och rekreationsområdets parkeringsplats. Leden går till Eerikkilä idrottsinstitut och består av spångstigar, naturliga stigar och anlagda friluftsvägar.
  • Leden går huvudsakligen i åslandskap längs sjöarna Ruostejärvis och Leppilampis stränder.

Eerikkilä idrottsinstitut - Saari folkpark, 12 km

  • Leden går över Eerikkilä idrottsinstitutets gårdsplan: mellan institutområdets hotell och fotbollshallen.
  • Efter Eerikkilä går leden en längre sträcka mot nordväst i skogsnatur, där leden följer gränslinjer till Niinimäki och passerar Niinimäkis tjärnar och Niinimäkis klippbrant.
  • Vid Niinimäki svänger leden mot nordost och går via ett litet skyddsområde, Niinimäki våtmark, som ingår i Torronsuo nationalpark.
  • Leden till Saari folkpark fortsätter genom skogspartier mot Kaukola by. Till en början går leden längs skogsstigar, senare längs ett skogstraktorspår och skogsbilvägar och i slutet av rutten längs Kaukola bygdeväg och själva byns byväg.
  • Efter byn går leden upp till åsen Kaukolanharju längs en enskild väg. Uppe på åsen har man en fin utsikt över ås- och insjölandskapet, som har klassats som ett värdefullt landskapsområde.
  • Leden går via Kaukola utsiktstorn och fortsätter sedan ner mot Saari folkpark, där det finns en sandstrand och en separat badstrand. I Raanpää nära Kuivajärvi i södra ändan av folkparken finns ett skärmskydd, en eldplats och en badplats. Simstränderna är sköts av Tammela kommun.


Förbindelse med andra leder

Ett ledmärke längs Tavastlands lodjursled. På märket finns ett gult lodjur med mörkgrön bakgrund.Vandringsleder

Leden ingår i den över 200 km långa Hämeen Ilvesreitti -leden (hameenvirkistys-alueyhdistys.fi, på finska) (Tavastlands lodjursled), så du kan lätt också göra en längre vandring. Exempelvis finns det förbindelseleder från Ruostejärvi till Liesjärvi nationalpark, Onkimaanjärvi och vidare till Karkkilas vandringsleder, Räyskälä i Loppi och därifrån vidare längs Oxleden till Tavastehus.

Kanotleder

Loimijoki kanotled går genom Saari folkpark.

Cykelleder

De riksomfattande cykellederna går via Ruostejärvi rekreationsområde och Saari folkpark. Mer information finns på friluftskartan över Tavastlands sjöplatå (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).