Kartor över Ruostejärvi - Saari -leden och kommunikationer till leden

Kommunikationer

Leden går öster om riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg), i Tammela kommun ca 100 km från Helsingfors och ca 15 km från Forssa.

Med bil

 • Du kan komma till Ruostejärvi rekreationsområde från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg). Du viker av från riksvägen enligt vägskyltarna mot Ruostejärvi rekreationsområde, kör sedan 1,5 km och tar av mot vänster till rekreationsområdets parkeringsplats. Om du kommer från Porras by längs Tavastlands Oxväg (nr 2824) viker du av enligt vägskyltarna till höger till rekreationsområdets parkeringsplats.
 • Du kan komma till Saari folkpark från riksväg 10 (Åbo - Tavastehus) genom att vika av enligt vägskyltarna till Tammela till Myllykyläntie (väg nr 2821). Detta vägskäl ligger på ca 45 km avstånd från Tavastehus och ca 12 km från Forssa. Sedan kör du ca 4 km längs Myllykyläntie och viker av till vänster mot Porras by (väg nr 2823). Från detta vägskäl är det ca 5 m till folkparkens parkeringsplats. Om du däremot kommer från riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) eller stamväg 54 (Hollolla - Riihimäki - Tammela) viker du av till Tavastlands Oxväg (nr 2824). Sedan kör du längs Oxvägen ända till Porras by. I byn viker du av mot Forssa och kör ca 5 km fram till folkparkens parkeringsplats.
 • Till Eerikkilä idrottsinstitut kommer du genom att vika av från riksväg 2 enligt vägskyltarna till Tavastlands Oxväg (nr 2824) på ca 100 km avstånd från Helsingfors och ca 15 km avstånd från Forssa. Från vägskälet är det 4 km till idrottsinstitutet.

Ruostejärvi-Saari -ledens kommunikationer


Med allmänna kommunikationer

 • Längs riksväg 2 (Helsingfors - Björneborg) trafikerar flera snabbturer dagligen. Sydväst om det tidigare Tavastlands naturum, vid Eerikkilä idrottsinstitutets vägskäl, finns det en hållplats, varifrån det är ca 1,5 km att vandra till före detta naturumet längs Tavastlands Oxväg (nr 2824) mot Porras by. Busstidtabeller finns på Matkahuoltos webbsidor (matkahuolto.fi).
 • Det går glest med ordinarie bussturer (matkahuolto.fi) förbi Saari folkpark. Hållplatsen ligger i närheten av folkparken, på ett par hundra meters avstånd från parkens parkeringsplats. Närmaste expressbusshållplast (expressbus.fi) finns vid riksväg 10 vid Tammela vägskäl på ca 10 km avstånd från området.
 • Sök rutter och tidtabeller (opas.matka.fi)

Kartor

Karta över Ruostejärvi - Saari -leden. 

Övriga kartor

 • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, vattentålig utflyktskarta, 1:25 000, Calazo 2020. 
 • Utflyktskarta GT Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019.
 • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010.
 • Terrängkartor 2024 09, 2113 07 och 2113 10, 1:20 000. 
 • Terrängkartor L422 och L421, 1:50 000.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Liesjärvis karta i Utflyktskarta.fi.