Terräng

Leden är av normal svårighetsgrad. Den är jämn och lättframkomlig, men trots ledmarkeringarna behöver du karta och rätt god orienteringsförmåga för att ta dig fram längs leden.

Längs leden finns det spångade sträckor, naturstigar, anlagda sträckor av friluftsvägar, gränslinjer, skogsbilvägar och bilvägar samt en tung uppförsbacke och en brant nedförsbacke på åsen Kaukolanharju i Saari folkpark.

Det tar ca 4 timmar att vandra leden och du kan vandra längs den under barmarkstid.