Service längs Simojoki kanotleden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Dricksvatten

 

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl vid leden, så alla ansvarar själva för sitt avfall. Detta betyder att alla för själva bort sina sopor från naturen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

 

Eldplatser

Utmed Simojoki kanotled finns det elplatser som underhålls av Forststyrelsen på följande ställen:

  • Kupusen niitty skärmskydd
  • Hömmönkoski skärmskydd

Längs leden finns det också andra än sådana eldplatser som underhålls av Forststyrelsen. Dessa framgår av guidekartan över Simojoki (infogis.fi, på finska).

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

 

Vedhantering

  • Det finns ved vid de rastplatser som underhålls av Forststyrelsen. Veden är sågad i kortare bitar och huvudsakligen också huggen i klabbar. Vedhanteringen förbrukar naturresurser - du slösar väl inte med veden.

Ansvariga för underhållet


Toaletter

  • Vid Kupusen niitty skärmskydd och Hömmönkoski skärmskydd finns det torrtoaletter.


Övernattning

Tältning och skärmskydd

Utmed leden finns det inga tältningsområden som underhålls av Forststyrelsen. Vi rekommenderar att du tältar i närheten av något skärmskydd. I följande skärmskydd kan man också övernatta:

  • Kupusen niitty skärmskydd
  • Hömmönkoski skärmskydd

Hyresstugor

Det finns många hyresstugor utmed Simojoki, de följande kan hyras via Villi Pohjola (lomarengas.fi, på finska).

  • Kaitavirta
  • Peurakoski.  


Tjänster som erbjuds av samarbetspartners


Övrig service