Dricksvatten

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl vid leden, så alla ansvarar själva för sitt avfall. Detta betyder att alla för själva bort sina sopor från naturen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Eldplatser

Utmed Simojoki kanotled finns det elplatser som underhålls av Forststyrelsen på följande ställen:

  • Kupusen niitty skärmskydd
  • Hömmönkoski skärmskydd

Längs leden finns det också andra än sådana eldplatser som underhålls av Forststyrelsen. Dessa framgår av guidekartan över Simojoki (infogis.fi, på finska).

Det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Vedhantering

  • Det finns ved vid de rastplatser som underhålls av Forststyrelsen. Veden är sågad i kortare bitar och huvudsakligen också huggen i klabbar. Vedhanteringen förbrukar naturresurser - du slösar väl inte med veden.

Ansvariga för underhållet

Toaletter

  • Vid Kupusen niitty skärmskydd och Hömmönkoski skärmskydd finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

Utmed leden finns det inga tältningsområden som underhålls av Forststyrelsen. Vi rekommenderar att du tältar i närheten av något skärmskydd. I följande skärmskydd kan man också övernatta:

  • Kupusen niitty skärmskydd
  • Hömmönkoski skärmskydd

Hyresstugor

Det finns många hyresstugor utmed Simojoki, de följande kan hyras via Villi Pohjola (lomarengas.fi, på finska).

  • Kaitavirta
  • Peurakoski.  

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners

Övrig service