Ledbeskrivning för Simojoki kanotleden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Ledernas startpunkter

Man når Simojoki på flera ställen, för väg nr 924 mellan Simo och Ranua följer älven nästan hela sträckan. Kanotleden startar vid Kaitavirta. Om man vill paddla en kortare sträcka är t.ex. Portimo, Raiskio och Alaniemi lämpliga startpunkter. Simojoki kanotled slutar i båthamnen i Simo. Etapperna mellan dessa startpunkter presenteras i beskrivningen av kanotleden.

Etapper vid leden:

Endast de största forsarna och viktigaste lugnvattnen tas upp i etappbeskrivningarna. Utmed leden finns också små forsar, som inte omnämns i beskrivningen. Av etappbeskrivningarna framgår:

Det finns en kanotguide över Simojoki, som publicerats av Lapplands miljöcentral på finska och engelska. I den hittar man noggrannare beskrivningar av Simojoki och kanotleden. Guiden finns också tillgänglig i elektronisk form på Miljöcentrals webbsidor (helda.helsinki.fi, på finska).