Simojoki kanotledens svårighetsgrad

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Början av Simojoki är tämligen lätt att paddla och det förekommer inga större forsar med undantag av Aurakoski. Det finns många forsar i älven som det går bra att forcera med kajak och kanot. I älvens nedre lopp finns några mer krävande forsar. För att man ska kunna ränna med båt behövs det rätt högt vattenflöde. Början av sommaren är den bästa tiden att göra färder på Simojoki, då vattenståndet ännu är högt efter islossningen. På hösten går det åter lättare att forcera älven för regnen höjer älvens vattenstånd. Under högsommaren är forsarna steniga och älven svår att forcera, och med tanke på eventuella bottenkänningar rekommenderar Forststyrelsen att man använder plastkanot. Det tar ca 4 - 7 dygn att paddla Simojoki, beroende på vattenföringen och paddlarens kondition och erfarenhet. Forsarnas klasser framgår av beskrivningen av Simojoki kanotled.