Noux ruttbeskrivningar

 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Vi rekommenderar

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga

 
Vandringstid cirka 1 h, inget vinterunderhåll.  
En lättframkomlig stig.
 

Fotvandring i Noux Eldplats i Noux Kokskjul i Noux Tältningområde i Noux Skrämskydd i Noux Torrtoalett i Noux Naturstuga i Noux Infotavla i Noux Vattenpost i Noux Avfallssortering i Noux Parkeringsplats i Noux

Den lättaste rundslingan i Noux passar utmärkt för nybörjare. Längs leden kan man beundra Noux tjärnar och vackra, torra momarker. Mustalampis flytande torvflak är ett säreget fenomen.
 


Startpunkt

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner
Haukkalampi naturstuga, dricksvattenkran vid naturstugan, tältningsområde, takförsedd eldplats, eldplats och kokskjul vid Mustalampi.

Sevärt
Mustalampis flytande torvflak.

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: röd. 
 
 
 

Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll. 
Utmanande på grund av höjdskillnader. 

Fotvandring i Noux Eldplats i Noux Kokskjul i Noux Tältningområde i Noux Skrämskydd i Noux Torrtoalett i Noux Naturstuga i Noux Infotavla i Noux Vattenpost i Noux Avfallssortering i Noux Parkeringsplats i Noux

Haukkalampirundan öppnar upp vackra landskap som formats av istiden; dalar, raviner och urskogar. Beundra det vackra landskapet i Myllypuro dal från ovan. Längs rutten kan du också njuta av utmärkta friluftstjänster, bland annat kokskjulet vid stranden av Mustalampi. 

Startpunkt

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner
Haukkalampi naturstuga i början och slutet av rundan, dricksvattenkran vid, tältningsområde, takförsedd eldplats, eldplats och kokskjul vid Mustalampi.

Sevärt 
Utsikten över Myllypuro dal och flytande torvflak på Mustalampis yta. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: blå.

Observera
Halvvägs längs rutten väster om Haukkalampi finns en ca 30 meter lång ståltrappa. Det är möjligt för hundar att gå bredvid trappan. 


 

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga

Vandringstid cirka 4 h, inget vinterunderhåll. 
Utmanande på grund av höjdskillnader. 

Fotvandring i Noux Eldplats i Noux Kokskjul i Noux Tältningområde i Noux Reservbart tältningsområde i Noux Skrämskydd i Noux Torrtoalett i Noux Naturstuga i Noux Infotavla i Noux Vattenpost i Noux Avfallssortering i Noux Parkeringsplats i Noux

Korprundan med sina klippor och sin varierande natur hänför även den erfarne vandraren. Låt dig omslutas av lundarna och förtrollas av tjärnarna.

Startpunkter 

Adress: Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater:
Haukkalampi: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094 

Siikaniemi: 
Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.3591' lon: 24° 30.8904' ETRS-TM35FIN N: 6686221 E: 362617

Friluftskonstruktioner 
Start från Haukkalampi parkeringsområde (7,2 km): Haukkalampi naturstugadricksvattenkran vid informationsstugan, Mustalampi tältningsområde, eldplats, takförsedd eldplats och kokskjul. Start från Siikaniemi (6 km): Reserverbart tältningsområde vid Kolmoislampi, två eldplatser/tältningsområden samt ett skärmskydd vid Holma-Saarijärvi.

Sevärt
Flytande torvflak på Mustalampis yta.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: gul.

 

Lättframkomliga leder

 

Takalastigen, 1,5 km/riktning

Vandringstid cirka 25 min/riktning, inget vinterunderhåll.

Fotvandring i Noux Cykling i Noux Eldplats i Noux Skrämskydd i Noux Hyreskåta i Noux Hyresbastu i Noux Inkvartering i Noux Torrtoalett i Noux Infotavla i Noux Vattenpost i Noux Avfallssortering i Noux Parkeringsplats i Noux

Takalastigen är en lättframkomlig stig som löper genom skogslandskap. Man kan också cykla på stigen. Håll matpaus och värm dig vid en öppen eld halvvägs längs stigen. 
 
 

Startpunkt

Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623
 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: svart streck på orange botten. 

Friluftskonstruktioner
Takala skärmskydd samt eldplats vid Kattila. Den närmaste vattenposten finns vid Haukkalampis naturstuga.
 

Friluftskonstruktioner
Takala skärmskydd samt eldplats vid Kattila. Den närmaste vattenposten finns vid Haukkalampis naturstuga.
 

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

Vandringstid cirka 1 h, inget vinterunderhåll. 
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.

Fotvandring i Noux Naturstig i Noux Parkeringsplats i Noux
 
Vandra och lär dig nya saker i ett skogslandskap med myrmarker och klippor! Den omväxlande leden löper också genom en gammal avstjälpningsplats. 
 
 

Startpunkt

Glansbaggestigens parkeringsområde i ändan av Soidentakavägen vid Veikkola industriområde (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.2592' lon: 24° 27.6114' ETRS-TM35FIN N: 6684295 E: 359518
 
Friluftskonstruktioner
Naturstigens stationer är utmärkta i terrängen med numrerade stolpar.
 
Ruttbeskrivning:
Ledmarkering: stigen är utmärkt med stolpar utrustade med bruna kott-märken.
 

Naturstigens stationer är utmärkta i terrängen med numrerade stolpar, och man kan printa ut material för varje station från Utinaturen.fi-webbtjänsten. 
 
 

Soidinkierros, 4 km rundslinga  

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över kala klippor.

Fotvandring i Noux Inkvartering i Noux Restaurang i Noux

 

Koppla av på de kala klipporna omgiven av gamla skogar! 

Startpunkt 

Adress: Siikaranta, Hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Siikarantas koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.7702' lon: 24° 30.0815' ETRS-TM35FIN N: 6685156 E: 361831
 
Friluftskonstruktioner
Hotellservicen vid startpunkten garanterar en lätt utfärd som kan kombineras med restaurangdelikatesser och inkvartering.
 
Ruttbeskrivning:
Ledmarkering: grön.
 
Längs den jämna rutten har man en bra utsikt över Noux största myrmark, Soidinsuo.
 
 
 
 
 

 

Övriga vandringsleder 0-10 km
 

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga

Vandringstid cirka 40 min, inget vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.

Fotvandring i Noux Naturstig i Noux Naturstuga i Noux Vattenpost i Noux Parkeringsplats i Noux

På Nejonögestigen får du bekanta dig med restaurering. Restaurering är en metod som används inom naturskyddet där man genom olika åtgärder inleder ett återställande av naturtillståndet.

Startpunkt    

Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner 
Naturstuga, vattenpost.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: brun kottsymbol.
 

Andra rundslingorna
Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

Vandringstid cirka 2 h, inget vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna.

Fotvandring i Noux Eldplats i Noux Tältningområde i Noux Hyresstuga i Noux Torrtoalett i Noux Parkeringsplats i Noux

I parkens lugnare västra del kan du låta dig omfamnas av skogar och tjärnar och andas nationalparkens friska luft. Njut av det underbara landskapet kring berget Klassarinkallio och stanna upp för att lyssna på suset i granskogen vid Saarilampi.

Startpunkt     

Valklampi parkering, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinaatit: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913

Friluftskonstruktioner
Saarilampi tältningsområde, eldplats och torrtoalett samt Tikankolo-hyresstuga.

Sevärt
Saarilampi och utsikten västerut från Klassarinkallio.
 
Ruttbeskrivning
Violett ledmarkering.
 
 
 

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Vandringstid cirka 2 h per riktning, inget vinterunderhåll.
Mycket krävande.
 

Fotvandring i Noux Torrtoalett i Noux Infotavla i Noux Vattenpost i Noux Avfallssortering i Noux Parkeringsplats i Noux

Leden mellan Haukkalampi och Haltia gör med sina stora höjdskillnader gott för en vandrare som söker utmaningar. Måltider intas smidigt vid lunchbordet eller i kaféet i Haltia. Samtidigt kan du koppla av med Haltias utställningar, vars innehåll varierar. 

Startpunkter

Adress: Noux nationalpark, Nouxvägen 84, 02820 Esbo och Haukkalampi naturstuga, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Haltias koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.6269' lon: 24° 33.4218' ETRS-TM35FIN N: 6686630 E: 364967

Haukkalampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094

Friluftskonstruktioner    
Torrtoalett, vattenpost, avfallssorteringspunkt.

Ruttbeskrivning 
Orange ledmarkering.    

På anslutningsleden Haukkalampi-Haltia (4,6 km) finns det krävande stigningar och branta sluttningar, på de mest krävande platserna finns det trappor. På avsnittet mellan Nouxvägen och Nouxändan finns en ca 30 meter lång ståltrappa. Det är möjligt för hundar att gå bredvid trappan. 

Vid Haukkalampis huvudentré finns en anslutningsled till Soldotterstigen (1,4 km) vid Haltia (haltia.com)Vätterundan (2 km) (haltia.com), den andra rundslingan som börjar vid Haltia är en tillgänglig ledDen röda fjäderns hemlighet (Punaisen sulan salaisuus) (0,2 km) är avsedd för barn. Lederna i Haltias närområden (haltia.com) finns på Helsingfors stads och Solvalla idrottsinstituts marker. 

Kartor

Lederna i Haltias och Noux nationalparks närområde  (haltia.com, på finska) 

 

Övriga vandringsleder över 10 km

 

Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km 

Inget vinterunderhåll.

Fotvandring i Noux Eldplats i Noux Parkeringsplats i Noux

Startpunkter 

 
Siikaniemis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.3591' lon: 24° 30.8904' ETRS-TM35FIN N: 6686221 E: 362617
 
Koordinater för Salmi friluftsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.5374' lon: 24° 30.3336' ETRS-TM35FIN N: 6695847 E: 362468
 
Friluftskonstruktioner    
Eldplats.
 
Ruttbeskrivning 
Orange ledmarkering för Haukkalampi anslutningsled.
 

 

Veikkola-Salmi, 20 km

Inget vinterunderhåll.
Krävande.

Fotvandring i Noux

Från Veikkola kommer man längs markerade leder genom Siikajärvi och Haukkalampi ända till Salmi friluftsområde. Om ledernas detaljer kan du besluta själv.

Startpunkter                         
Adress: Salmi friluftsområde och Glansbaggestigens parkeringsområde, Veikkola (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Koordinater för Salmi friluftsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 22.5374' lon: 24° 30.3336' ETRS-TM35FIN N: 6695847 E: 362468

Koordinater för Glansbaggestigens parkeringsområde: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.2592' lon: 24° 27.6114' ETRS-TM35FIN N: 6684295 E: 359518 
 

Friluftskonstruktioner         
Antalet på tältningsområden och annan service beror på vilken led man väljer.

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: Svart streck på orange botten. 
 

 

Rutt 2000, 110 km

Inget vinterunderhåll. 
Man kan också cykla på stigen.

Fotvandring i Noux Cykling i Noux

Rutt 2000, 110 km, är en vandringsled som börjar vid Dal i Helsingfors och som går genom nationalparken.

Startpunkt     
Adress: Läkaregatan 8, 00250 Helsingfors.                        

Ruttbeskrivning     
Leden är markerad med blå-vita band fästade runt trädstammar.

Cykelleder

Lederna omfattar bilvägar, anspråkslösa körstigar och korta stigetapper. Lederna är inte av cykelvägsstandard, men man kan köra längs dem med en vanlig cykel, vid behov är man tvungen att leda cykeln längs korta stigetapper eller uppför branta backar.

Inget vinterunderhåll.

Cykling i Noux

I Noux nationalpark finns det sammanlagt ca 30 km markerade för cykling. Kom ihåg, att du inom parkområdet får cykla enbart på markerade cykelleder (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Startpunkter         
Kattila, Haltia, Haukkalampi, Valklampi parkeringsområde och Siikaranta, hotell Noux (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Kattilasn koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623
 
Haltias koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 17.6269' lon: 24° 33.4218' ETRS-TM35FIN N: 6686630 E: 364967
 
Haukkalampis koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.8649' lon: 24° 31.2936' ETRS-TM35FIN N: 6689001 E: 363094
 
Valklampis koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913
 
Siikarantas koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 16.7702' lon: 24° 30.0815' ETRS-TM35FIN N: 6685156 E: 361831
 

Friluftskonstruktioner    
Tikankolo och Oravankolo hyresstugor, ett reserverbart tältningsområde vid Kolmoislampi, tältningsområde vid Saarilampi, tältningsområde och kokskjul vid Mustalampi

Sevärt     
Flytande torvflak på Mustalampis yta.

Ridleder

Inget vinterunderhåll. 

 Ridning i Noux Eldplats i Noux Torrtoalett i Noux Parkeringsplats i Noux

I Noux nationalpark finns det sammanlagt ca 22 km markerade ridleder. De flesta av nationalparkens ridleder är före detta körstigar, som används även av andra vandrare. Kom ihåg att du får rida endast på för ridning markerade lederna på parkområdet (julkaisut.metsa.fi, på finska).

Startpunkter   
Kattila och Valklampi parkeringsområden (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Kattilas koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 19.6976' lon: 24° 29.6322' ETRS-TM35FIN N: 6690603 E: 361623

Valklampi koordinaater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 60° 18.7173' lon: 24° 26.7633' ETRS-TM35FIN N: 6688886 E: 358913

Friluftskonstruktioner 
Eldplats, torrtoalett.

 

Kundtjänst

 

Tfn. 040 163 6200

info(at)haltia.com
 

Parkeringsplatser

  • Nouxvägen 84, 02820 Esbo
     
Haukkalampi
För att underlätta användningen av navigator används de finska ortsnamnen vid vägbeskrivningen.

 

Kattila

  • Kattilavägen 424, Vihtis 

Högbacka

  • Kattilavägen 31, Esbo

Siikaniemi

  • Kolmoislampistranden, Esbo

Hotell Nuuksio (hotellinuuksio.fi, på finska)

  • Naruportintie 70, Kyrkslätt

Salmi

Parkeringsområdena är tillgängliga även på vintern.

 

Broschyr över utflyktsmål


Pdf 3,1 Mt, julkaisut.metsa.fi

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Nouxs karta i Utflyktskarta.fi.

Friluftstips

Letterboxing
Man har gömt 10 letterboxar i Noux, vilkas sökande ger en utmaning även till erfarna Noux besökare. Beroende på väder och årstid kan man under en dag hitta 1-3 letterboxar. Du behöver med bl.a. ledtrådar till letterboxar i Noux, en kompass och en friluftskarta över området. Läs mer om letterboxing i Noux.

Egna stigar
På nationalparkens område kan en vandrare med orienteringsförmåga röra sig även utanför de markerade vandringslederna.Ta med dig en Noux-Luk friluftskarta och en kompass och njut av den mångfaldiga naturen i Noux!

Med barnvagn eller med rullstol
På grund av kuperingen är Nouxterrängen rätt så krävande. I Haukkalampi- och Kattilaområdenas omedelbara närhet kan du också röra dig med barnvagn. Dessutom är en del gamla skogsvägar lättåtkomliga. Eldplatsen vid Haukanholma är också tillgänglig med rullstol.

På vintern
På vintern är Noux ett fridfullt utflyktsmål. Då kan man röra sig till fots, på skidor eller med snöskor på området. Vintertid prepareras det inga skidspår i parken och vandringslederna underhålls inte för vandring. De närmaste preparerade skidspåren finns på friluftsområden som omger nationalparken.