Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Noux

I Noux nationalpark är det

tillåtet

Vandrare på skogsstigen en solig sommardag.

begränsat

 • att göra upp öppen eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • att fiska: Du kan meta, pilka och fiska med handredskap i nationalparkens vattendrag, förutom i de fridlysta vattnen. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 64 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi). Det är helt och hållet förbjudet att fiska i Kvarnbäcken och andra strömmande vattendrag i parken. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi (kalastusrajoitukset.fi).
 • grupper med över femton (15) uppmanas på förhand anmäla sin ankomst till nationalparken via e-post info@haltia.com. Med tanke på de övriga besökarna är det önskvärt att så stora grupper övernattar på de reserverbara tältningsområdena.
 • stora grupper (över 50 personer) behöver alltid tillstånd för att få arrangera evenemang på parkområdet.
 • Det är tillåtet att cykla och rida endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter (tillåtet: Kattilantie, Kelkkalan huoltotie, Kolmoislammen huoltotie, Kurjolammentie, Ruuhilammentie, Salmin huoltotie, Siikajärvenranta, Vanha Myllytie). Karta över nationalparkens cykelleder (julkaisut.metsa.fi, på finska).
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur
 • att köra motordrivna fordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Det är helt och hållet förbjudet att fiska i Kvarnbäcken och andra strömmande vattendrag i parken.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Terrängen i Noux sjöplatå präglas av stora höjdskillnader, vilket inverkar såväl på ledernas svårighetsgrad som på färdhastigheten. Det lönar sig även att välja skodon både enligt väderlek och terräng.
 • Dricksflaska och matsäck är det bra att ta med sig, då det inte finns några caféer eller butiker i nationalparken.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:
 • Se också ditt utfärdsmål på aktuellt sidan.

Högsäsong

 • De mest omtyckta tidpunkterna är veckosluten på våren och på hösten samt somrarna. De flesta vandrar i Haukkalampitrakten.

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer