Jakt och fiske i förhistorisk tid

"Det är möjligt att vi hittar spår efter Finlands äldsta bosättning i Noux", konstaterade de arkeologer som våren 2010 satte i gång att forska i Noux nationalparks förflutna. Det fanns goda skäl för de här förväntningarna. De första öarna i Noux reste sig ur havet i och med landhöjningen redan för 9000 år sedan, och de tidigaste bosättningarna kunde ha uppstått redan då. Den arkeologiska kartläggningen visade dock att de forntida vandrarna troligen sen också hittade mer lockande boplatser annanstans.

Fynd av stenåldersföremål i Noux med omnejd avslöjar att folk rört sig på området genast efter istidens slut. Stenåldersmänniskorna bosatte sig i närheten av den nuvarande nationalparken men spår efter bosättning har inte påträffats inom själva parkområdet.
 

Strandningsstället i Kuusela

KuuseIa i norra ändan av Noux Långträsk har ansetts vara en boplats från kamkeramisk eller snörkeramisk tid. Resultaten av den arkeologiska kartläggningen sommaren 2010 visar dock att det sannolikt endast är fråga om en fyndplats. Människor har kommit till Kuusela med båt eller eka längs Långträsk och tappat föremål efter sig då de tagit sig i land. Fynden i Kuusela berättar att människor rörde sig på området redan under den neolitiska stenåldern (5000-2000 f.Kr.).

Under järnåldern blev jordbruket en allt viktigare viktig näring vid sidan om samling och jakt. I de bördiga områdena i Noux omnejd uppstod rikligt med tidig bosättning men sjöplatån utnyttjades fortfarande endast för jakt och fiske.
 

Historiska stigar

Aldrig tidigare har så mycket folk rört sig i Noux ödemark som i dag, då över hundratusen människor besöker nationalparken. Det är intressant att den nuvarande nationalparken har bevarats nästan obebodd genom flera århundraden i en annars så livlig och folkrik trakt. Det uppstod byar i Vällskog, Tackskog, Tervalampi, Ollila och Salmi redan i början av medeltiden, från 1100-talet framåt.

I och med torparväsendet på 1700-talet spridde sig bosättningen allt närmare, men de första torpen byggdes på det nuvarande nationalparksområdet först i slutet av 1800-talet. Det bästa stället för torparbosättning verkade vara Myllypuro dal. Resterna av en liten såg i Myllypuro är också från denna tid. Spår efter dessa människors anspråkslösa leverne står fortfarande att finna i terrängen om man tar sig tid och stannar upp ett tag.

De dåliga vägförbindelserna är en orsak till att Noux genom tiderna haft en så gles bosättning. Bristen på vägar var dock inget hinder för idkande av jakt och fiske på området. Vid den arkeologiska kartläggningen hittade man en gammal stig uppe på en bergsrygg i närheten av Haukkalampivägen. Största delen av färdleden har vuxit igen med mossa och svår att urskilja i skogan, men det är möjligt att det är fråga om en medeltida ridstig från Noux by till Ollila by. Folk har i alla tider tappat saker där de tagit sig fram och det ska bli intressant att se vad för hittgods man kommer att finna utmed stigen.

Kattila gårds historia

I Kattila, på Kaitlampis strand i norra delen av Noux nationalpark möts man av en överraskande syn: ett stilrent funkishus långt borta från övrig bebyggelse.

Det berättas att Kattila gård fått sitt namn efter en jättegryta på gårdens marker. Finskans "kattila" betyder nämligen kastrull eller gryta på svenska. Tervalampi gårds tidigare torpare fick Kattila gård i sin ägo med stöd av torparlagen. Eljas Erkko köpte gården på exekutiv auktion år 1934. Han hade som syfte att anlägga ett vilohem för anställda på sin tidning. Gårdens idyll spräcktes dock när en orm bet Erkkos hustru, för efter detta lär planerna på ett vilohem ha fallit i glömska. År 1935 sålde Erkko gården till andelslaget Alsano-osuuskunta, som ägdes av Raamattututkijain seura. Då började man bygga ett vilohem i funkisstil som hade ritats av E. Salminen. I det här skedet höll en religiös sekt kallad Hartevalaiset till på gården, och badkaren i källarvåningen är troligen från den tid.

Alasano köpte gården för att odla svartrot och andra örter, som andelslaget planerade att sälja i egna hälsobutiker. Samtidigt stadgades en ny apotekslag, som definierade svartrot som apoteksvara, och detta ledde till att andelslagets affärsverksamhet försvårades. Alsano sålde Kattila gård med det nya stenhuset till agronom Hovila. Innan området kom i Helsingfors stads besittning på 1970 -talet var Kattila gårds ägare magister Karttunen, Suomen kauppaedustajain liitto och Kustannus Oy Otava. Helsingfors stad förvaltade området ca 20 år, tills Kattila gård skaffades till staten i maj 1996.

Ursprunget till ordet Noux

Ordet Noux härstammar från ett samiskt ord som betyder svan (njukca). Noux är ett gammalt bynamn från 1500-talet som tidigare stavats bland annat Noox, Noosis, Nooxby och Nowx. Det finska ordet Nuuksio är inte ursprungligt, utan det härstammar från 1930-talet. Då hittade en finsksinnad folkskollärare på det finskspråkiga namnet Nuuksio.

Noux nationalpark

  • Inrättad 1994
  • Areal 56 km²

Noux nationalparks tecknade emblem. Inuti den ovala symbolen finns en flygekorre avbildad. Längs emblemets yttre kant löper texten Linnansaari kansallispuisto nationalpark.

Noux nationalparks symbol är flygekorre.