Leder i Noux

Lättframkomliga leder

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga   

En stig som är utmärkt i tallskogen.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig. 
Startpunkt: 
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Rödhakerundans ruttbeskrivning
 

Andra vandringsleder 0-4 km

Takalastigen, 1,5 km/riktning

En bäck flyter i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 25 min/riktning, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig.
Startpunkt: Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning Takalastigen (Takalan polku)

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga

En naturstig slingrar sig fram i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 40 min, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.
Startpunkt: Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Nejonögestigen (Nahkiaispolku)

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

 En informationsskylt på naturstrigen. På skylten en skalbagge och siffran nummer fem.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.
Startpunkt: Veikkola industriområde i ändan av Soidentakavägen (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Glansbaggestigen (Kaarniaispolku)  

Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

I granskogen finns en vandringsled som är utmärkt.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna. 
Startpunkt: Valklampivägens parkeringsplats, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Ledbeskrivning Klassarirundan (Klassarinkierros)  


Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

En stig i som är utmärkt i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkt:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Haukkalampirundans ruttbeskrivning

Soidinkierros, 4 km rundslinga 

En kvinna med två barn sitter på bänken och äter sin matsäck. I bakgrunden skogs- och myrlandskap på våren.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över kala klippor.
Startpunkt: Siikaranta, hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Soidinkierros

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga 

En vandringsled på berget leder in i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 4 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkter:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo(pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Korprundans ruttbeskrivning   

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Vandringstid cirka 2 t per riktning, inget vinterunderhåll. Mycket krävande led.
Startpunkt: Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Anslutningsleden Haukkalampi–Haltia (Haukkalampi–Haltia-yhdysreitti)

Spångar vid skogskanten invid våtmarken.
 

Övriga vandringsleder över 10 km


Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km 

 

Veikkola-Salmi, 20 km

Inget vinterunderhåll. 
Mycket krävande led.
Startpunkter: Salmi friluftsområde och Glansbaggestigens parkeringsområde, Veikkola (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

 

 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Noux


Pdf 1,8 Mb, julkaisut.metsa.fi

Karta och tjänster i närheten av Finlands naturcenter Haltia


Pdf 557 kb (julkaisut.metsa.fi)