Leder i Noux

Vi rekommenderar i Noux

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.   

En stig som är utmärkt i tallskogen.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig. 
Startpunkt: 
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Rödhakerundans ruttbeskrivning


Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

En stig i som är utmärkt i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkt:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Haukkalampirundans ruttbeskrivning

 

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga

 

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Reservbart tältningsområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol. 

En vandringsled på berget leder in i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 4 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkter:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo(pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Korprundans ruttbeskrivning

Lättframkomliga leder

Takalastigen, 1,5 km/riktning

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Hyreskåta i Noux symbol. Hyresbastu i Noux symbol. Inkvartering i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

En bäck flyter i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 25 min/riktning, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig.
Startpunkt: Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning Takalastigen (Takalan polku)

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Naturstig i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.
 
 En informationsskylt på naturstrigen. På skylten en skalbagge och siffran nummer fem.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.
Startpunkt: Veikkola industriområde i ändan av Soidentakavägen (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Glansbaggestigen (Kaarniaispolku)

Soidinkierros, 4 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Inkvartering i Noux symbol. Restaurang i Noux symbol. 
 
En kvinna med två barn sitter på bänken och äter sin matsäck. I bakgrunden skogs- och myrlandskap på våren.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över kala klippor.
Startpunkt: Siikaranta, hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Soidinkierros

Andra vandringsleder 0-10 km

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga


Fotvandring i Noux symbol. Naturstig i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.
 

En naturstig slingrar sig fram i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 40 min, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.
Startpunkt: Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Nejonögestigen (Nahkiaispolku)

Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Hyresstuga i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

I granskogen finns en vandringsled som är utmärkt.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna. 
Startpunkt: Valklampivägens parkeringsplats, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Ledbeskrivning Klassarirundan (Klassarinkierros) 
 

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Fotvandring i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

Två vandrare med vandringsutrustning vandrar längsmed en väg.

Vandringstid cirka 2 t per riktning, inget vinterunderhåll. Mycket krävande led.
Startpunkt: Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Anslutningsleden Haukkalampi–Haltia (Haukkalampi–Haltia-yhdysreitti)

 

Övriga vandringsleder över 10 km


Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km

 

Veikkola-Salmi, 20 km

Fotvandring i Noux symbol.