Leder i Noux

Vi rekommenderar i Noux

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.   

En stig som är utmärkt i tallskogen.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig. 
Startpunkt: 
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Rödhakerundans ruttbeskrivning
 


Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

En stig i som är utmärkt i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkt:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Haukkalampirundans ruttbeskrivning

 

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga

 

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Kokskjul i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Reservbart tältningsområde i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol. 

En vandringsled på berget leder in i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 4 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkter:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo(pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Korprundans ruttbeskrivning

Lättframkomliga leder

Takalastigen, 1,5 km/riktning

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Skrämskydd i Noux symbol. Hyreskåta i Noux symbol. Hyresbastu i Noux symbol. Inkvartering i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

En bäck flyter i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 25 min/riktning, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig.
Startpunkt: Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning Takalastigen (Takalan polku)

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Naturstig i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.
 
 En informationsskylt på naturstrigen. På skylten en skalbagge och siffran nummer fem.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.
Startpunkt: Veikkola industriområde i ändan av Soidentakavägen (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Glansbaggestigen (Kaarniaispolku)

Soidinkierros, 4 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Inkvartering i Noux symbol. Restaurang i Noux symbol. 
 
En kvinna med två barn sitter på bänken och äter sin matsäck. I bakgrunden skogs- och myrlandskap på våren.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över kala klippor.
Startpunkt: Siikaranta, hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Soidinkierros

Andra vandringsleder 0-10 km

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga


Fotvandring i Noux symbol. Naturstig i Noux symbol. Naturstuga i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.
 

En naturstig slingrar sig fram i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 40 min, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.
Startpunkt: Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Nejonögestigen (Nahkiaispolku)

Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

Fotvandring i Noux symbol. Eldplats i Noux symbol. Tältningområde i Noux symbol. Hyresstuga i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

I granskogen finns en vandringsled som är utmärkt.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna. 
Startpunkt: Valklampivägens parkeringsplats, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Ledbeskrivning Klassarirundan (Klassarinkierros) 
 

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Fotvandring i Noux symbol. Torrtoalett i Noux symbol. Infotavla i Noux symbol. Vattenpost i Noux symbol. Avfallssortering i Noux symbol. Parkeringsplats i Noux symbol.

Två vandrare med vandringsutrustning vandrar längsmed en väg.

Vandringstid cirka 2 t per riktning, inget vinterunderhåll. Mycket krävande led.
Startpunkt: Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Anslutningsleden Haukkalampi–Haltia (Haukkalampi–Haltia-yhdysreitti)

 

Övriga vandringsleder över 10 km


Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km

 

Veikkola-Salmi, 20 km

Fotvandring i Noux symbol.

 

 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset