Leder i Noux

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Vi rekommenderar i Noux

Punarinnankierros (Rödhakerundan), 2 km rundslinga   

En stig som är utmärkt i tallskogen.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig. 
Startpunkt: 
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Rödhakerundans ruttbeskrivning
 


Haukankierros (Haukkalampirundan), 4 km rundslinga

En stig i som är utmärkt i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkt:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Haukkalampirundans ruttbeskrivning

 

Korpinkierros (Korprundan), 6-7,2 km rundslinga 

En vandringsled på berget leder in i skogen.

Vid bar mark, vandringstid 4 h, ej vinterunderhåll.
Utmanande på grund av höjdskillnader.
Startpunkter:
Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Siikaniemi, Siikajärvistranden, Esbo(pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Korprundans ruttbeskrivning

Lättframkomliga leder

Takalastigen, 1,5 km/riktning

En bäck flyter i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 25 min/riktning, ej vinterunderhåll.
En lättframkomlig stig.
Startpunkt: Bredvid Kattila huvudbyggnad (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

Ledbeskrivning Takalastigen (Takalan polku)

Kaarniaispolku (Glansbaggestigen), 2,7 km rundslinga

 En informationsskylt på naturstrigen. På skylten en skalbagge och siffran nummer fem.

Vid bar mark, vandringstid 1 h, ej vinterunderhåll.
Glansbaggestigen har främst planerats för skolelever, men lämpar sig även för andra vandrare.
Startpunkt: Veikkola industriområde i ändan av Soidentakavägen (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Glansbaggestigen (Kaarniaispolku)

Soidinkierros, 4 km rundslinga 

En kvinna med två barn sitter på bänken och äter sin matsäck. I bakgrunden skogs- och myrlandskap på våren.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Lättframkomlig led som huvudsakligen löper över kala klippor.
Startpunkt: Siikaranta, hotell Nuuksio, Naruportintie 68, 02860 Kyrkslätt (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Soidinkierros

Andra vandringsleder 0-10 km

Nahkiaispolku (Nejonögestigen), 2 km rundslinga

En naturstig slingrar sig fram i granskogen.

Vid bar mark, vandringstid 40 min, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av det krävande landskapet.
Startpunkt: Haukkalampi naturstuga, Adress: Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Nejonögestigen (Nahkiaispolku)

Klassarinkierros (Klassarirundan), 3,9 km rundslinga

I granskogen finns en vandringsled som är utmärkt.

Vid bar mark, vandringstid 2 h, ej vinterunderhåll.
Leden är relativt svår på grund av höjdskillnaderna. 
Startpunkt: Valklampivägens parkeringsplats, Valklampivägen 1, Vihtis (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).  

Ledbeskrivning Klassarirundan (Klassarinkierros) 
 

Anslutningsleden Haukkalampi-Haltia, 4,6 km

Två vandrare med vandringsutrustning vandrar längsmed en väg.

Vandringstid cirka 2 t per riktning, inget vinterunderhåll. Mycket krävande led.
Startpunkt: Haukkalampi, Haukkalampivägen 32, 02820 Esbo och Haltia, Nouxvägen 84, 02820 Esbo (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi).

Ledbeskrivning Anslutningsleden Haukkalampi–Haltia (Haukkalampi–Haltia-yhdysreitti)

 

Övriga vandringsleder över 10 km


Led som går genom Noux nationalpark, cirka 14 km 

 

Veikkola-Salmi, 20 km

Inget vinterunderhåll. 
Mycket krävande led.
Startpunkter: Salmi friluftsområde och Glansbaggestigens parkeringsområde, Veikkola (pdf 6,2 Mb, julkaisut.metsa.fi)

 

 Karta över Noux nationalpark. © Forststyrelsen 2014

Broschyr över Noux


Pdf 3,9 Mb, julkaisut.metsa.fi

 

Karta och tjänster i närheten av Finlands naturcenter Haltia


Pdf 1,1 Mb (julkaisut.metsa.fi)