Karta över Noux förbindelser.

 

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:n, mellan riksväg nr 1 (Åboleden) och regionväg nr 120 (Gamla Björneborgsvägen).

Med buss till Noux