Karta över Noux förbindelser.

 

Noux nationalpark är belägen norr om Ring III:n, mellan riksväg nr 1 (Åboleden) och regionväg nr 120 (Gamla Björneborgsvägen).

Lämpliga startpunkter


Finlands naturcentrum Haltia: Nouxvägen 84, Esbo
Haukkalampi: Haukkalampivägen 32, Esbo 
Högbacka: Kattilavägen 31, Esbo
Kattila: Kattilavägen 424, Vichtis
Siknäs: Kolmoislampistranden, Esbo
Hotelli Nuuksio: Snörportsvägen 70, Kyrkslätt
Veikkola: Soidentakavägen, Kyrkslätt 
Kurjolampi: Valklampivägen, Vichtis 
Noux norra port: Salmisvägen 100b, Vichtis

Med buss till Noux

Till Noux kommer du behändigt med kollektivtrafik.

 • Helsingforsregionens trafiks Reseplanerare (reittiopas.hsl.fi) hjälper dig att hitta rätt från flera olika riktningar. I tjänsten hittar du också mer information om zonerna, priserna och giltighetstiderna. Du hittar enkelt färdigt planerade leder på olika nivåer, kollektivtrafikens tidtabeller och hållplatser i tjänsten nuuksioon.fi (nuuksioon.fi). Tjänsten finns på finska och engelska.
 • Till nationalparkens östra och norra del samt till Finlands naturum Haltia går buss 245(A) från Esbo centrum. På sommaren kommer du med bussen ända fram till Kattila i Noux, men på vintern är ändhållplatsen i Nouxändan. Till Esbo centrum kommer du bland annat med tåg (E, L, U och Y). 
 • Till Haukkalampi är det en 2 kilometers promenad från den närmaste busshållplatsen vid Haukkalampivägen. Du kan också stiga av bussen 245(A) vid hållplatsen Punjomossen och promenera cirka 100 m längs vägen mot Haukkalampi tills du kommer till förbindelseleden som är markerad med orange-svarta romber. Där leden korsar vägen finns det skyltar till både Haltia och Haukkalampi.
 • Till Siknäs i södra delen av nationalparken går bussarna 243 och 244 från Esbo centrum. Längre söderut, längs väg 110 (HRT-områdets hållplatser Veikkola och Lamminpäävägen) går linjen U275 alla vardagar. Ändhållplatserna är Alberga station (Esbo) och Nummela busstation (Vichtis). Tidtabeller, zoner och priser: Esbo–Kyrkslätt (reittiopas.hsl.fi) och Nummela–Kyrkslätt (matkahuolto.fi). Mer information om biljettpriser i U-trafiken (hsl.fi).
 • Till hållplatsen Tervalampi herrgård (Vichtis) i västra delen av nationalparken går buss U280 från Helsingfors alla vardagar. Vill du ta bussen ända fram måste du köpa biljetten från Matkahuolto (matkahuolto.fi) eller av busschauffören. Från busshållplatsen är det ungefär en kilometers promenad till parken.

Med bil till Noux

 • Till nationalparkens östra och norra del kommer du genom att ta av från Nupurbölevägen (väg 110, Gamla Åbovägen) norrut till Brobackavägen i Nupurböle. Brobackavägen övergår till Nouxvägen. Kör längs den förbi Finlands naturcentrum Haltia. Till Haukkalampi tar du av till vänster ett par kilometer efter Haltia. När du vill köra till Kattila i norra delen av parken fortsätter du bara till slutet av Nouxvägen (Kattilavägen).
 • Till södra delen av nationalparken kör du via Veikkola eller från Brobackavägen enligt skyltarna till Siikajärvi.
 • Till nationalparkens västra del kör du via Veikkola.
 • Tidvis är det trängsel på vägarna i Noux nationalpark. Trängseln är störst under veckosluten i maj–september. Parkering vid vägrenen är absolut förbjuden för att utryckningsfordon hela tiden ska ha kunna ta sig fram i parken. Vi rekommenderar att besökare som kommer med egen bil börjar utflykten från Högbacka, Kattila, Salmi eller Siknäs parkeringsplatser. Det är även möjligt att vandra från Haltia till Haukkalampi.
 • Du kan kontrollera läget på Haukkalampi och Kattila parkeringsplatser via tjänsten Parkkihaukka (parkkihaukka.fi; på finska).
 • Parkering är tillåten bara på de anvisade parkeringsplatserna. Olovlig parkering längs vägen övervakas.