Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Observera, då du planerar din utfärd till Noux nationalpark, att det inte finns matbutiker på området. I Haltias restaurang serveras delikat mat och härifrån kan du också köpa med dej produkter från cafét. Genom att förhandsbeställa kan du även köpa god matsäck (ravintolahaltia.fi, på finska och engelska) med dej till din utfärd. De närmaste butikerna för inköp avfinns i Esbo centrum.

Eldplatser och kokskjul

 • Haukanholma: eldplats och kokskjul
 • Mustalampi: eldplats, takförsedd eldplats och kokskjul
 • Holma-Saarijärvi: två eldplatser och ett skärmskydd
 • Iso-Holma: två eldplatser
 • Urja: eldplats
 • Vääräjärvi: eldplats
 • Takala: skärmskydd
 • Kattila: eldplats, kokskjul och reserverbar kåta
 • Saarilampi: eldplats
 • Kolmoislampi: ett reserverbart tältningsområde och en reserverbar eldplats
 •  Observera att det är förbjudet att göra upp eld även på eldplatser då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi). Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Dricksvatten

 • Det finns en dricksvattenkran vid Haukkalampi guidestuga.
 • Det finns en dricksvattenkran i Haltia (kontrollera öppettider).
 • Det finns en brunn i Kattila.

Avfallshantering

 • Noux nationalparks återvinningsstationer finns vid Haukkalampi.
 • Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

I samband med varje tältningsområde/eldplats och skärmskydd i nationalparken finns det ett torrtoalett. Utöver dessa finns det toaletter vid Haukkalampi naturstuga och i Kattila.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

I Noux nationalpark finns det tolv avgiftsfria tältningsområden. Till utrustningen på nio av dessa områden hör eldstad med stockring, vedbod och yxa samt torrtoalett. Tältningsområdena finns vid

 • Mustalampi (2 st.)
 • Haukanholma
 • Holma-Saarijärvi (2 st.)
 • Iso-Holma
 • Saarilampi
 • Urja
 • Vääräjärvi

Tältningsområdena utan torrtoaletter och möjligheter att göra upp eld finns vid

 • Valkealampi
 • Pöksynhaara
 • Valkialampi

Ytterligare finns det ett reserverbart tältningsområde, vars utrustning är densamma som på de avgiftsfria tältningsområdena. Bruk av det reserverbara tältningsområdet förutsätter alltid en bokning. Det reserverbara tältningsområdet är beläget vid

 • Kolmoislampi

Bokning av tältningsområdet kostar

 • kl. 11 - 19, 20 euro (pris inkl. moms 10%)
 • kl. 19 - 10.30, 30 euro (pris inkl. moms 10%)

Bokningar och tilläggsinformation: Eräluvat.fi - nätsidan, via webbutiken/stugor/andra reservationer (eraluvat.fi)

Hämtning av nyckelm:
Nyckeln kan hämtas från en nyckellåda vid tältningsområdet. Man får en kod till lådan när man reserverar platsen.  hittast i en nyckellåda vid Kolmoislampi tältningsområdet. Man får en kod till lådan när man reserverar platsen. Nycklen lämnas tillbaka på samma plats. 
 

De enda skärmskydden i parken finns vid Holma-Saarijärvi och i Takala.


Hyresstugor

I Noux nationalpark finns det två anspråkslöst utrustade hyresstugor, Oravankolo och Tikankolo.


Övernattning i omnejden

Förfrågningar om övernattningsmöjligheterna i närområdet kan göras till turistinformationen i Helsingfors (myhelsinki.fi) och Esbo (visitespoo.fi, på finska), samt Vichtis (visitvihti.fi, på finska).

Uthyrning av mötesrum och bastu

Tillgängliga tjänster

Terrängen i Nouxområdet är på grund av sina stora höjdskillnader rätt krävande. Det är ändå möjligt att röra sig med rullstol i omedelbar närhet av Haukkalampi och på Kattilaområdet. Vid Haukkalampi är Haukanholma kokskjul tillgänglig med rullstol. Vid Haukkalampi finns det också en torrtoalett som är handikappanpassad och försedd med skötbord för barn. Vid Kattila reserverbara huvudbyggnad finns en handikappanpassad WC och den reserverbara kåtan är tillgänglig med rullstol.

Övrig service i omnejden

 • I Esbo centrum, ungefär 15 km från Noux, finns det ett omfattande urval av tjänster.
 • Den närmaste bensinstationen finns vid Nupurbölevägen (Nupurbergsvägen 1) i korsningen av Brobackavägen samt i Veikkola.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Kundservice

Finlands naturcentrum Haltia : info(at)haltia.com, tfn. +358 (0)40 163 6200 

Broschyr över Noux


Pdf 1,8 Mb, julkaisut.metsa.fi

Karta och tjänster i närheten av Finlands naturcenter Haltia


Pdf 557 kb (julkaisut.metsa.fi)