Besökarundersökning börjar i Noux nationalpark

(Uppdaterad 16.2.2022)

Forststyrelsen genomför i år en besökarundersökning i Noux nationalpark. Informationen som erhålls används för att utveckla de tjänster som erbjuds i nationalparken, av områdets företagare samt i Finlands naturcentrum Haltia. Datasamling pågår till slutet av oktober 2022.

Datainsamlare från Forststyrelsen gör besökarundersökning på plats i Noux nationalpark från mars.

Insamlinglådorna finns på några platser i Noux nationalpark. Frågeformulär finns i den olåsta postlådan. De kan fyllas i på plats och därefter returneras i den låsta postlådan intill. Huvudsakligen består formuläret av flervalsfrågor, vilket underlättar ifyllandet. Möjlighet ges även för fritt formulerade svar.
 

Coronavirusets inverkning på naturumet Haltia 

(Uppdaterad 30.12.2021)

Antalet besökare är begränsat mellan 30.12.2021–9.1.2022. Läs mer i Haltias sidor (haltia.com).

Ny vattenpost i Kattila

(Uppdaterad 23.9.2020) 
En ny vattenpost har blivit klar för besökare som besöker Kattila och andra områden i närheten. Brunnen som har pump finns alldeles bredvid ekopunkten, vid kanten av den öppna ängen. Brunnen går att använda året om.

Det trygga friluftslivets high five!

(Updaterad 1.10.2020) 
Det trygga friluftslivets hig five. Bild: Anni Pärssinen / Creative Studio

Naturen gör bra också under svåra tider. Genom att förutse säkrar du att utflykten till naturen är säker för oss alla.

Denna trygga ”high five” hjälper dig att komma ihåg de viktigaste sakerna under denna exceptionella tid! 

- Håll skyddsavståndet på eldplatserna och i fågeltorn. Alla ryms att röra på sig på stigar och i skogar, men kom ihåg att hålla ett par meters avstånd också vid eldplatserna.

- Gör och packa vägkost så att du inte behöver använda rast- eller eldplats. Då kan du avnjuta vägkosten var som helst i naturen.

- Undvik rusning och kända platser. Nationalparkernas eldplatser och andra utflyktsmål lockar människor. Det finns mycket att se också i närnaturen.

- Kom ihåg hygienen.

- Under gräs- och skogsbrandsvarningstiden är det förbjudet att göra upp öppen eld. Kontrollera det aktuella läget av Meteorologiska institutet (sv.ilmatieteenlaitos.fi). 

 

Nyheter från Noux

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

  Noux nationalpark

  @luontoonfi

#noux #nuuksio

 

Tips för vandraren

Två vandrare sitter på en klippa vid stranden i Repovesi nationalpark.
Friluftslivets ABC: Turplanering