Förstorandet av parkeringsplatsen vid Kattila påbörjas

(Uppdaterad 31.8.2022)

Arbetet med att förstora parkeringsplatsen vid Kattila har inletts. Arbetet beräknas vara slutfört i slutet av september.
Byggarbetsplatsen är ingärdat med staket. Vi beklagar eventuella olägenheter arbetet kan orsaka våra besökare.
 

 

Besökarundersökning börjar i Noux nationalpark

(Uppdaterad 16.2.2022)

Forststyrelsen genomför i år en besökarundersökning i Noux nationalpark. Informationen som erhålls används för att utveckla de tjänster som erbjuds i nationalparken, av områdets företagare samt i Finlands naturcentrum Haltia. Datasamling pågår till slutet av oktober 2022.

Datainsamlare från Forststyrelsen gör besökarundersökning på plats i Noux nationalpark från mars.

Insamlinglådorna finns på några platser i Noux nationalpark. Frågeformulär finns i den olåsta postlådan. De kan fyllas i på plats och därefter returneras i den låsta postlådan intill. Huvudsakligen består formuläret av flervalsfrågor, vilket underlättar ifyllandet. Möjlighet ges även för fritt formulerade svar.
 

Coronavirusets inverkning på naturumet Haltia 

(Uppdaterad 30.12.2021)

Antalet besökare är begränsat mellan 30.12.2021–9.1.2022. Läs mer i Haltias sidor (haltia.com).

 

 

Nyheter från Noux

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

  Noux nationalpark

  @luontoonfi

#noux #nuuksio