Välkommen till Noux! Ordet mosaikartad beskriver väl områdets natur, eftersom skogar, myrar, berg och tjärnar växlar i landskapet som i naturens eget lapptäcke. Längs de välmarkerade lederna av olika längd finns många eldplatser för vilopauser under utflykten.

Tjänster i Haukkalampi,  Kattila och Finlands naturcentrum Haltia

 • Finlands naturcentrum Haltia i Solvalla invid nationalparken erbjuder mångsidiga tjänster för skolor.
  • Haltia har en naturskola med åk 3–9 som målgrupp.
  • För skol- och förskolgrupper erbjuds utställningsguidningar och utflykter längs naturstigen.
  • I Haltia finns det en restaurang och möjligheter att hyra friluftsutrustning.
  • I Solvalla idrottsinstitut, invid Haltia, kan lägerskolgrupper övernatta. Genom att kombinera Solvallas och Haltias program erbjuds ett mångsidigt natur- och motionsinriktat lägerskolprogram. 
Barn i skogen upptäcker naturens under. Det ena barnet har ett däggdjurs kranium, skalle i sin hand. På bordet ligger flera bendelar och lämningar av djur.
 
 • Natura Viva (naturaviva.fi, på finska) handhar Haukkalampi Retkeilykeskus Haukanpesä och Café Silva.
  • Utflyktskartor och Noux-relaterade produkter finns till salu i Haukanpesä. Personalen ger också tips och råd angående rutter och utfärdsmål. Café Silva säljer kaffe, läskedrycker och diverse småplock. 
  • Från Haukanpesä kan man hyra kanoter, sup bräden, roddbåtar och fatbikes. Natura Viva erbjuder också guidade vandrings-, paddel- och fatbiketurer.
  • Tilläggsinformation från Retkeilykeskus Haukanpesä.
 • I Kattila, i Noux nationalparks västar del, har naturföretaget Green Window (greenwindow.fi, på finska) sin verksamhet.
 • I Kattila finns det flera utrymmen som passar både för lägerskolverksamhet samt som utfärdsmål. I Kattila finns också guideverksamhet samt matservice. Tilläggsuppgifter från Green Window (greenwindow.fi, på finska).
 • Lägerskolor kan anhålla om tillstånd (metsa.fi) att slå upp läger på ängen i Kattila.

Material och studiematerial

Naturguidningar

 • Finlands naturcentrum Haltia har en naturskola. Genom naturskolans inspirerande program får du bekanta dig med naturens mångfald, skogsnaturen och friluftsliv.
  • Naturskolans målgrupp är åk 3–9.
  • För skol- och förskolgrupper erbjuds utställningsguidningar och utflykter längs naturstigen.
  • Läs mer om naturskolans tjänster (haltia.com).

Utflyktstips

Då du planerar utflykten är det bra att notera att ingen kollektivtrafik går till Haukkalampi. Det är ca två kilometer från närmaste busshållplats (245, 245A) längs sandväg till Haukkalampi. Vid behov kan guidningen ske även vid Kattila, dit buss 245A går sommartid.

Naturstigar

 • Vid Haukkalampi börjar en naturstig, Nejonögestigen, 2 km, som har återställandet av naturen som tema.
  • Det finns 14 roliga och åskådliga informationstavlor längs stigen.
  • Reservera ca 1½ timme för Nejonögestigen beroende på ålder.
  • Lämplig för grundskoleelever.
 • Glansbaggestigen, 2,7 km, är en naturstig planerad för skolbruk, i sydvästra delen av Noux nationalpark i Veikkola.
  • Det finns inga naturstigstavlor i terrängen, istället hittar du tips och uppgifter för olika läroämnen på den här sidan under Material och studiematerial.
  • Reservera några timmar eller en hel dag för Glansbaggestigens uppgifter beroende på vilka du väljer.
  • Uppgifterna är lämpliga för grundskoleelever.
 • Invid Finlands naturcentrum Haltia i Solvalla finns den 1,4 km långa Soldottersstigen (haltia.com).
  • Stigens 11 tavlor beskriver Noux mångfaldiga natur.
  • Naturstigstavlornas tittluckor passar även för barn under skolåldern.
 • I Noux nationalpark finns det markerade utfärdsleder i områdena kring Haukkalampi, Kattila, Klassariberget och Sikträsk, sammanlagt 33 km.
 • Läs mer om naturstigarna.

Andra leder

 • Rödhakerundan, 2 km, är en lättforcerad led som är lämplig även för barn under skolåldern. Terrängen är i huvudsak torr tallmo.
  • Reservera ca en timme beroende på ålder för Rödhakerundan.
  • Lämplig för barn under skolåldern och i de lägsta klasserna.
 • Haukkalampirundan, 4 km, är till sin terräng en mer krävande stig. Längs stigen får man en god bild av mångfalden i Noux nationalpark.
  • Reservera ca två timmar för Haukkalampirundan.
  • Haukkalampirundan passar för lågstadiets åk 4–6 samt för högstadiet och gymnasiet.
 • Korprundan, 8 km, är lämpligast för en motionsbetonad och längre utfärdsdag.
  • Reservera ca tre timmar för Korprundan.
 • Klassarirundan, 4 km, bekantar du dig med nationalparkens västra delar.
  • Vandringen runt Klassarirundan tar ungefär två timmar.
  • Klassarirundan lämpar sig för lågstadiets åk 4–6 samt för högstadie- och gymnasieelever.

Inkvartering

 • Det finns tolv kostnadsfria tältningsområden och två skärmskydd inom Noux nationalpark. Områdena är ganska små och välbesökta, vilket gör att de inte rekommenderas för grupper.
  • Grupper på mer än 15 personer bör förhandsanmäla sig till Noux kundservice, om de har för avsikt att övernatta på allmänna tältningsområden eller arrangera sådant program som kan störa andra som använder området. Tillstånd behövs för evenemang för mer än femtio personer.
 • Man kan boka Kolmoislampi reserverbara tältningsområde (eraluvat.fi). Forststyrelsen rekommenderar att grupper på mer än 20 personer använder detta tältningsområde.
 • Lägerskolor kan ges tillstånd (metsa.fi) att övernatta på Kattila äng.
 • Nationalparken har två små hyresstugor, inkvartering i Kattilas huvudbyggnad och Valklampi som är en större skogsgård.
 • Noggrannare uppgifter om inkvartering och bokningar kan du se på sidan Noux service.

Övriga tips

 • Notera att ingen kollektivtrafik går ända fram till Haukkalampi. Det är ca två kilometer från närmaste busshållplats (245, 245A) längs sandväg till Haukkalampi.  
 • En utflykt lyckas i alla väder, bara man är rätt klädd.
 • Du idkar väl alltid ett skräpfritt friluftsliv.
 • Tänk på säkerheten!

Måltider

Teman för hållbar utveckling kan kopplas till utflykter i nationalparken genom att planera matsäcken utgående från värderingar för etisk och hållbar konsumtion.

Utrymmen att hyra

Miljöfostransnätverk i Nyland

ELY-centralen i Nyland har skapat nätverket Välke för samarbete mellan miljöfostrarna i regionen.

Bekanta dig med Välke-nätverket (hyria.fi, på finska) och Kunskapsbanken för miljöansvar (hyria.fi) där du hittar information om miljöfostran i Nyland.

Under över alla under -videoserie

Under över alla under är en videoserie om naturens mångfald för barn gjord av Föreningen för miljöfostran FEE Suomi. 

En tecknad bild med en videotitel och växter och djur.