Vad är letterboxing?

Letterboxing är att lösa av gåtor, att testa naturkunnighet, att orientera och att hitta nya, fina platser. Avsikten är att entusiasmera vandrare att bekanta sig med naturen. I letterboxing söker man efter letterboxar, m.a.o. i terrängen gömda lådor, med hjälp av ledtrådar. Tilläggsinformation om letterboxing hittas på finska på internetsidorna av Finlands scouter ry (lodjaus.partio.net, på finska).

Om letterboxar i Noux

I Noux letterboxing handlar det om en ny slags naturstig, nämligen kontrollholkar för letterboxing. Till Noux nationalpark har man fört tio med kott-symbol försedda holkar, som var och en har en stämpel och en gästbok. Letterboxarna är utplacerade på olika ställen i nationalparken, några på sådana ställen man kanske annars inte skulle besöka. I Noux letterboxar finns det även information om naturkunskap, berättelser, historia och upplevelseuppgifter som är förknippat med stället där kontrollholken finns. I letterboxarna finns det stämplar och bokstäver, vilka bildar ett ord, som förknippas med Noux, när man har samlat alla stämplar.

Noux kontrollholkar för letterboxing befinner sig i olika delar av parken och genom att samla alla kontroller får du ett bra svepskäl för flera utflyktsdagar. Till utrustningen hör Noux-Luk friluftskarta, kompass och ditt eget häfte, där du kan samla stämplar. Traditionellt har en letterboxing-vandrare också en egen stämpel, med vilken man kan göra ett stämpelavtryck i letterboxens gästbok som bevis på att man besökt boxen. Den geologiska friluftskartan över Noux sjöplatå är också till god hjälp vid letterboxing.

Om ledtrådar i Noux

Ledtrådarna kan stå i diktform, vara korta berättelser eller gåtor. Några av letterboxarna i Noux hittas genom litet tankeverksamhet och lätt vandring. Resten av tipsen är svårare och för att hitta dem, behöver man både skarp tankeverksamhet och bra kondition. För att nå de mer krävande kontrollerna behöver man erfarenhet av att röra sig på svårframkomliga ställen. Man kan börja med att studera kartan, men ledtrådarna för många letterboxar finner man slutgiltigt först i terrängen. Man kan riktigt bra starta utan att förstå hela ledtråden i början. Efter ledtrådstexten har det skrivits vilken årstid som rekommenderas och hur svårt det är att hitta dem.

I följande nämns ett exempel på en ganska lätt ledtråd, men som innebär en krävande vandring. Denna letterbox kan sökas upp under alla årstider, men platsen är intressantast under snölös årstid.

Återkomsten

I parkens östra del
ger ravinens klippor ekot
av vargarnas ylande.
Fly norrut från vargarna,
rusa iväg mitt ut på myrmarken!
Där hittar du tjärnar till din törst
och skatter ur den knotiga tallen.

Alla ledtrådar (julkaisut.metsa.fi, på finska, pdf 0,3 MB). Ledtrådarpappren kan nitas ihop i övre vänstra hörnet eller alternativt kan du pyssla dig ett fint letterboxing-häfte av dem!

För att ladda upp dokumenten, behöver du Adobe Acrobat Reader.

Ge respons

Hittade du inte letterboxen eller fattades där någonting? Hurdan var din första erfarenhet av letterboxing? Ge respons till vårt kundtjänstnummer tfn 040 163 6200 eller till epostadressen info(at)haltia.com.