Kundtjänst och vägledning

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Tervo skärmskydd. Bild: Mika Lehto.

Eldplatser

Eldplatserna i området finns:

Då varning för skogsbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp öppen eld vid eldplatserna.

 • På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

 • Det finns inga brunnar vid rastplatserna i Litokaira. Det kan vara bra att koka ytvatten från till exempel sjöar, åar och bäckar i några minuter innan man dricker det eftersom vattenkvaliteten varierar på olika områden och vid olika temperaturer.
 • Läs om vandrarens vattentips under Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Övernattning

Skärmskydd och ödestugor

 • I Litokairaområdet får man tillfälligt enligt allemansrätten (www.miljo.fi) tälta eller övernatta i skärmskydden.
 • Tervo skärmskydd är rastplats vid Papinpalo naturstig.
 • Haaramaa skärmskydd är beläget på västra sidan av den skogbevuxna myrholmen Haaramaa i norra delen av området.
 • Litjo ödestuga ligger i Litjonpalo, på den sydöstra stranden av sjön Litjonjärvi.
 • Ödestugan Litokairan porokämppä är en gammal renvaktarstuga vid Kuusikkosaari som rustats upp till ödestuga.
 • Det finns plats för tio personer att övernatta i Litjonjärvi ödestuga, i ödestugan Litokairan porokämppä finns det plats för sex personer.
 • Mera information om inkvarteringsservice i Litokairas omnejd fås från Ranua kommuns turistservice (www.ranua.fi, på finska).

Service för rörelsehindrade

 • I området finns ingen service för rörelsehindrade.

Övrig service i omnejden

 • Det serviceutbud på kommuncentrumnivå som ligger närmast Litokairaområdet finns i Ranua som ligger 15 km från Papinpalo parkeringsplats. Tilläggsinformation fås från Ranua kommuns turistservice (www.ranua.fi, på finska).
 • På västra sidan om Litokairaområdets i Oijärvi by i Ii (www.ii.fi, på finska) finns en bar och en butik. Där finns också ett medicinskåp.
 • Sevärdheter i omnejden: