Litjo, ödestuga

Stugan ligger på Iso-Litjojärvis sydöstra strand, på Litjonpalo skogsholme. Stugan blev färdig år 2005.

Typ

Ödestuga, 10 pers.

Läge

Södra Lappland, Ranua kommun, Litokaira myrskyddsområde.

Kartor

Koordinater

Litjo, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 65° 44.2370' lon: 26° 12.6667'  ETRS-TM35FIN: N: 7290854 E: 463827

Utrustning

  • Kamin.

Anmärkningar

Det är tillåtet att ta med sällskapsdjur i stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Det finns inga avfallskärl vilket betyder att var och en själv tar ansvar för
sitt skräp genom att föra bort det från terrängen. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.

Tilläggsinformation Syöte naturum, tfn 0206 39 6550

Användningsregler för ödestugor

Läs användningsregler för ödestugor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Litjo stugas karta i Utflyktskarta.fi.

 

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer