Under vandringen längs naturstigen till och från Helvetet öppnar sig ett uråldrigt landskap vars branta klippväggar och blänkande sjöar har inspirerat många konstnärer. Rökluften som stiger uppåt avslöjar att någon redan äter sin matsäck vid raststugan i Helvetinkolu. Sommardagen avslutas med stressfri avkoppling på den öppna sandstranden vid Haukanhieta.

Sevärdheter och vyer

Ett vinterlandskap från en hög kulle, ner mot en frusen sjö. Träden och sjön är täckta i snö.

Helvetinjärvi nationalparkens pärla är de vackra vyerna: djupa sprickdalar, sjöar med branta stränder och små skogstjärnar. De två sprickdalarna i nationalparken uppstod för 150–200 miljoner år sedan till följd av sprickor och förskjutningar i jordskorpan. Den mesta kända utsikten öppnar sig på den storslagna övre platån ovanför ravinen vid Helvetinkolu, där man ser ner till ravinens botten och ut över Iso Helvetinjärvis insjölandskap. Helvetinkolu var en välkänd turistattraktion redan på 1800-talet.

Höstlandskap från en brant klippa ner till en flod. Två vandrare pausar på klippan.

I förkastningslinjen norr om Helvetinkolu har det bildats ett band av smala spricksjöar med tvärt sluttande stränder, där klippbranterna ställvis reser sig som lodräta väggar tiotals meter ovanför vattenytan. Längre söderut blir nationalparkens natur mer låglänt och medan man pausar på den ljusa sandstranden vid Haukanhieta kan man vila ögonen på Haukkajärvis vidsträckta vatten.

Naturstig

Naturstigen Helvetistä itään (4 km) för vandraren genom grandungar vid bäckar, ljusa tallskogar och myrsänkor till den branta sprickdalen Helvetinkolu. Längs leden kan man beundra vattenfallet som vaknar till liv vid regnväder, eller sätta sig ner på en bänk och njuta av det vackra myrlandskapet. Informationstavlor längs naturstigen berättar om områdets natur och kulturhistoria. Längs leden finns en eldplats och en raststuga. Restaurangen vid startplatsen är öppen sommartid.

En vandrare går längsmed en skogsstig, med hund i koppel.

Övriga aktiviteter

 • Geocaching: Kika in i stenröset, syna skogsbrynet noga. Jakten efter geocacher kryddar utflykten med spänning och en känsla av äventyr.
 • Skidåkning: I nationalparken man kan dra upp egna skidspår i terrängen. När föret tillåter dras skidleden Kuru-Ruovesi som upprätthålls av Ylöjärvi stad och Ruovesi kommun upp söder om parken.
 • Fiske: Enligt allemansrätten är det tillåtet att meta och pimpelfiska i sjöar och tjärnar utan särskilt tillstånd. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen  kalastusrajoitukset.fi.
 • Klättring: I parkens norra del på den östra sidan av Sammakkolampi kan man utöva klättring och firning. Du når klättringsbergets övre avsats längs stigen som går från Helvetinkolu till Karhukallio och den nedre avsatsen längs stigen som leder till Ruokkeenharju. Kläterräp måste ta bort! 
 • Isklättring:  Den enda isvägg som lämpar sig för isklättring finns på västra stranden av Iso Helvetinjärvis norra ända. Där är det tillåtet att klättra fram till 15.3. För att skydda bergsmiljön är det förbjudet att klättra på de övriga klipporna i nationalparken. Ytterligare information om säker klättring och firning.
 • Snöskoturer: Ge dig ut på en snöskotur på egen hand i nationalparkens vinterlandskap. Kom dock ihåg att terrängen ställvis har stora höjdskillnader.
 • Bär- och svampplockning: Ta med dig skogens rena håvor till middagsbordet. Bär- och svampplockning är tillåtet överallt i nationalparken förutom i området i Haukkajärvi som berörs av begränsningar under fåglarnas häckningstid 15.4–31.7.
 • Lär dig om naturen: Bokkunskapen får liv under en tur i naturen. Med sina naturstigar och rastplatser är Helvetinjärvi ett utmärkt mål för skolklasser. Våra lokala samarbetspartner erbjuder mångsidigt och fartfyllt program på området.
 • Fotvandring: Ett utmärkt mål för dagsutflykter: ca 40 km markerade leder (4–11 km), som på grund av de stora höjdskillnaderna ställvis är krävande.
 • Bad, simning: Plask! Det är tillåtet att bada i alla sjöar och tjärnar i nationalparken. Det finns ingen övervakad badstrand. Sandstranden Haukanhieta vid sjön Haukkajärvi är lämplig för barnfamiljer. Nationalparken har ingen officiell badstrand.
 • Vandring: Från lederna i Helvetinjärvi nationalpark kan man nå friluftsleden Pirkan Taival (300 km), och vandra vidare mot Ruovesi, Kuru och Virrat och ända till Seitseminen nationalpark. Vandraren kan övernatta i tält, skärmskydd eller hyresstugor som upprätthålls av lokala samarbetspartner.
 • Cykling: Enligt allemansrätten är terrängcykling tillåten med undantag för områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.