Instruktioner och regler för Helvetinjärvi

Instruktioner för att vistas och färdas i Helvetinjärvi

I Helvetinjärvi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots, på skidor, med kanot och roddbåt med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud
 • att cykla enligt allemansrätten med undantag för eventuella områden med tillträdesförbud. Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.
 • att plocka bär och nyttosvamp
 • att klättra och fira öster om Sammakkolampi, i närheten av Helvetinkolu i norra delen av parken. För att skydda bergsmiljön är det förbjudet att klättra på de övriga klipporna i nationalparken.
 • att klättra på is ända fram till 15 mars. Den enda isvägg som lämpar sig för isklättring finns vid västra stranden av Iso Helvetinjärvis norra ända. Begränsningen ger fåglarna freden att häcka.

begränsat

 • att göra upp eld och slå läger, vilka tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
  • Parkens tältningsområden är små och anspråkslösa med plats för två eller tre små tält. Haukanhieta tältningsområde utgör ett undantag, dit ryms åtta småtält eller två militärtält och två småtält. 
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att på Haukkajärvis område med tillträdesförbud under fåglarnas häckningstid 15.4. - 31.7 att gå i land och röra sig
 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjur gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fiske med snurr. Att meta och isfiske är tillåtna. Det finns också privata vattenområden som kontrolleras av aktieägarna. Privata vattenområden finns till exempel i de norra delarna av Haukkajärvi och Iso Helvetinjärvi, Luomajärvi och Koverojärvi. Du kan kontrollera gränserna för nationalparkens vattenområden på Utflyktskartan.
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i nationalparken. Kontrollera mobiltelefonens hörbarhet från din egen telefonoperator. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller samtalen har störningar. I sådana situationer lönar det sig att söka sig högre än den övriga terrängen, till någon öppen plats och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Vägar

 • Stickvägarna är avstängda med bommar.
 • Endast stamvägarna plogas om vintern.

Utrustning och säkerhet

 • Speciellt i sprickdalsområdet det präglas av stora höjdskillnader, vilket inverkar såväl på ledernas svårighetsgrad som på färdhastigheten. Det lönar sig även att välja skodon både enligt väderlek och terräng.
 • Dricksflaska och matsäck är det bra att ta med sig, då det inte finns några caféer eller butiker i nationalparken.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Mitt i en tät barrskogslund rinner en liten bäck. Träd har fallit i omgivningen.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer