Kartor över Kustö biskopsborg

Övriga kartor

Karta över Kustö biskopsborgs ruiner.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Kustö biskopsborgs karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Sjökortserie B och D, 1:50 000, Traficom 2012 och 2014.