Att se och göra vid Kustö biskopsborgs ruiner

  • Kustö medeltida biskopsborg byggdes vid Pikisvikens strand som en tillflyktsort för den katolska kyrkans biskopar i Finland. Borgen byggdes om, reparerades, byggdes till och var i användning i cirka 200 år. I början av 1500-talet var borgen en av de största biskopsborgarna i Sverige. På Gustav Vasas befallning revs borgen 1528 och därefter erövrade växtligheten den en gång så storslagna borgen.
  • Avgiftsbelagda guidningar kan beställas från Kaarinan oppaat ry: kaarinanoppaat(at)gmail.com, Lea Heinonen-Eerola tfn 0400 520 110.
  • Eldplats och vattentoalett finns invid ruinerna i närheten av stranden. I anslutning till toalettbyggnaden finns ved som besökarna får använda. Toaletten är stängd under vintersäsongen. Toaletten öppnas igen på våren.
  • Markerad naturstig på Kappelimäki naturskyddsområde (3,2 km) går alldeles invid borgruinen. Naturstigen börjar från parkeringsplatsen, Kustö gårds och borgs kultur- och naturstig.
  • Kaarinas Mid Cafe- sommarkiosk vid borgens vaktstuga är öppen under sommaren. Från kiosken fås mellanmål och drycker. Kontant betalning!
  • Vid Kustö gård, ca 300 meter från parkeringsplatsen, verkar Taidekartano med olika utställningar samt Villikahvila kaféet.
  • Samarbetspartner som erbjuder tjänster i Kustö
    • Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom Kustö biskopsborgs ruiner.

Barn och vuxna vid ruinerna. Det är vår, maskrosorna blommar och träden har späda gröna blad.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer