Att se och göra vid Kustö biskopsborgs ruiner

  • Kustö medeltida biskopsborg byggdes vid Pikisvikens strand som en tillflyktsort för den katolska kyrkans biskopar i Finland. Borgen byggdes om, reparerades, byggdes till och var i användning i cirka 200 år. I början av 1500-talet var borgen en av de största biskopsborgarna i Sverige. På Gustav Vasas befallning revs borgen 1528 och därefter erövrade växtligheten den en gång så storslagna borgen.
  • Avgiftsbelagda guidningar kan beställas från Kaarinan oppaat ry: kaarinanoppaat(at)gmail.com, Lea Heinonen-Eerola tfn 0400 520 110.
  • Eldplats och vattentoalett finns invid ruinerna i närheten av stranden. I anslutning till toalettbyggnaden finns ved som besökarna får använda. Toaletten är stängd under vintersäsongen. Toaletten öppnas igen på våren.
  • Markerad naturstig på Kappelimäki naturskyddsområde (3,2 km) går alldeles invid borgruinen. Naturstigen börjar från parkeringsplatsen, Kustö gårds och borgs kultur- och naturstig.
  • Kaarinas Mid Cafe- sommarkiosk vid borgens vaktstuga är öppen under sommaren. Från kiosken fås mellanmål och drycker. Kontant betalning!
  • Vid Kustö gård, ca 300 meter från parkeringsplatsen, verkar Taidekartano med olika utställningar samt Villikahvila kaféet.
  • Samarbetspartner som erbjuder tjänster i Kustö
    • Dessa samarbetspartner har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom Kustö biskopsborgs ruiner.