Aktuellt vid Kustö biskopsborgs ruiner

Forststyrelsen har tagit bort eldplatsen vid Kustö biskopsborg 

(Uppdaterad 1.9.2023)

Forststyrelsen river eldplatsen vid Kustö biskopsborg, och i fortsättningen är det alltid förbjudet att göra upp eld i hela området. Man vill värna om Kustö biskopsborgs kulturarvsvärden och se till att eldning inte orsakar skada eller fara för de historiska byggnaderna. Nästa sommar kommer det även att finnas betande får som sköter om kulturmiljön. Forststyrelsen vill även förbättra Kustös tillgängliga tjänster som leder, så att så många som möjligt kan besöka den fina historiska platsen

Nyheter från Kustö biskopsborgs ruiner

Kustö biskobsborgs ruiner

    #Kuusistonlinnanrauniot

Tips för vandraren

En kvinna sätter ihop ett tält.

Första vandringen med övernattning, utrustning och tips: Friluftslivets ABC.