Aktuellt vid Kustö biskopsborgs ruiner

Bekanta dig med mobilguiden!

Mobilguiden (lightsonmobiili.fi) ger dig tilläggsinformation och nya synvinklar med hjälp av videos, bilder och annat innehåll. I terrängen kommer du direkt till guidens innehåll med hjälp av QR-koder och NFC-taggar. Guiden är webbläsarbaserad och fungerar i mobiltelefonen utan en separat applikation.

Toaletten är fortfarande stängd

(Uppdaterat 16.4.2020)
Toaletten vid Kustö ruinerna hålls stängd tills smittorisken för coronaviruset minskar. På det här sättet kan vi begränsa spridningen av viruset.

   Kustö biskobsborgs ruiner

  @luontoonfi  
      #kuusistonlinnanrauniot