Sevärdheter i Ruostejärvi rekreationsområde

Tavastlands naturum

Tavastlands naturum öppnades för allmänheten våren 2000. Naturumet är beläget på Ruostejärvi rekreationsområde, vid Tavastländska Oxvägen (Hämeen Härkätie), i närheten av två nationalparker. I byggnaden finns också ett café (eerikkila.fi, på engelska).

Naturumet är byggt i gammal, tavastländsk stil. Det har bl.a. en sluten gård. Man samlade in boskapen till innergården till natten för att skydda dem mot rovdjur.

Varggrop

Det finns en mycket väl bevarad varggrop på 200 meters avstånd från parkeringsplatsen längs den spångstig som går norrut. Gropen täcktes en gång i tiden med granris och halm och så lade man ett bete på den. Då en varg försökte ta betet föll den i gropen, där den sedan dödades.