Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i rekreationsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Ett vindskydd med filttak, framför vindskyddet finns en eldplats. I bakgrunden finns en somrig talldominerad blandskog.

Eldplatser

 • På östra stranden av Myllylahti finns det en eldplats och ett skärmskydd.
 • I Toralahti i områdets västra del finns Meidän metsä skärmskydd.
 • Dessutom finns det i närheten av före detta naturumet ett skärmskydd för företag.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl på stranden i närheten av före detta naturumet.
 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns torrtoaletter i omklädningsbyggnaden på stranden i närheten av före detta naturumet och dessutom i samband de bägge eldplatserna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får övernatta på området med stöd av allemansrätten.

Övernattning i omnejden

Tillgängliga tjänster

 • Vid leden ligger en vacker naturlig sandstrand. Stigen Lapinniemenpolku i ledens närhet är åtminstone delvis tillgänglig med rullstol om man har assistens med.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.