Kundtjänst och vägledning

 • Tavastlands naturum ligger på ca 300 meters avstånd från parkeringsplatsen.
  • Friluftsvägledning och guidning i naturumet.
  • Försäljning av kartor och diverse mindre produkter.
  • Naturstigarnas skyltar är endast på finska, guidningen i utställningen och videotexterna fås på finska och engelska. I terrängen finns det därtill finskspråkiga skyltar med kartor.
  • Lär via upplevelser, att avläsa naturen i Liesjärvi - tilläggsinformation angående service för skolelever och dagisbarn.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i rekreationsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café

 • Café Erika i naturumet, kontakt Tavastlands naturum. Caféet är öppet samma tider som naturumet på sommartiden (Maj - Aug.) annars på veckoslutet eller bokad. Gruppmåltider bör bokas på förhand.

Ett vindskydd med filttak, framför vindskyddet finns en eldplats. I bakgrunden finns en somrig talldominerad blandskog.

Eldplatser

 • På östra stranden av Myllylahti finns det en eldplats och ett skärmskydd.
 • I Toralahti i områdets västra del finns Meidän metsä skärmskydd.
 • Dessutom finns det i närheten av naturumet ett skärmskydd för företag, som bör bokas på förhand från naturumet.
 • Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand har utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Dricksvatten

 • Dricksvatten fås från Tavastlands naturum under dess öppettider.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns avfallskärl på stranden i närheten av naturumet.
 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall.
 • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

WC

 • Det finns toaletter och inva-toaletter i naturumet.
 • Det finns torrtoaletter i omklädningsbyggnaden på stranden i närheten av naturumet och dessutom i samband de bägge eldplatserna.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Man får övernatta på området med stöd av allemansrätten.

Övernattning i omnejden

Service för rörelsehindrade

 • I Tavastlands naturum har man tagit rörelsehindrade väl i beaktande, alla ställen är tillgängliga med rullstol och i byggnaden finns även toaletter för rörelsehindrade.
 • Från parkeringsplatser kommer man med rullstol till naturumet längs en 300 meter lång sandväg genom skogen.
 • Vid leden ligger en vacker naturlig sandstrand. Stigen Lapinniemenpolku i ledens närhet är åtminstone delvis tillgänglig med rullstol om man har assistens med.
 • Rörelsehindrade kan också åka med bil från parkeringsplatsen ända fram till naturumet längs en serviceväg. Naturumets personal öppnar vid behov servicevägens bom.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset