Vad kan man göra i Ruostejärvi?

Vandra längs markerade leder

Det finns många vandringsleder av olika längd på området. Lederna är tämligen korta och lättframkomliga och lämpar sig även för familjer, och vissa också för rörelsehindrade. De som vill göra längre färder kan välja en förbindelseled t.ex. till någon av de närliggande nationalparkerna.

En stig leder över ett smalt näs, det finns vatten på båda sidorna. Stora tallar och låga lövträd växer på näset.

Göra långfärder till fots

Man kommer från Ruostejärvi rekreationsområde längs Hämeen Ilvesreitti -leden (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska) bl.a. till Liesjärvi nationalpark (ca 4 km), Saari folkpark (ca 15 km) och Torronsuo nationalpark (15 km). Ilvesreitti -leden är en över 200 km lång vandringsled, som slingrar på Tavastlands sjöplatå och utmed vilken man kan övernatta i tält, skärmskydd, kåta eller anlita avgiftsbelagt logi.

Bekanta sig med naturumet

I Tavastlands naturum kan man bekanta sig om naturen på Tavastlands sjöplatå och i de närliggande nationalparkerna.

Bekanta sig med en naturstig

I närheten av Tavastlands naturum finns det två naturstigar: Muurahaispolku (Myrstigen, 0,5 km) och Meidän Metsä (Vår skog, 2,5 km).

Åka skidor i preparerade spår och göra skidturer i terrängen

Tammela kommun preparerar skidspår i terrängen och på sjöisen beroende på snösituationen. Man kan komma till spåren bl.a. från idrottsinstitutet. Dessutom kan man också fritt göra sina egna skidturer i terrängen och på isen. Kom dock ihåg att strömmande vatten gör isen svag och att strömställena varierar under vintern.

Cykla

Området ligger intill cykelleden Hämeen Härkätie. Den historiska och lugna vägen Härkätie lämpar sig bra för cykling. Mer information om cykelleden fås från friluftskartan över Tavastlands insjöplatå (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska). Håll dej på tydliga stigar och ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Rida

Västerut från naturumet går ridleder, som är markerade på friluftskartan över Tavastlands insjöplatå (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska).

Deltaga i guidning av grupp i naturumet och i terrängen

Till utställningen i Tavastlands naturum kan man reservera en avgiftsbelagd guidning för grupper. Guidningarna bör bokas på förhand.

Plocka bär och svamp

På Ruostejärvi rekreationsområde får man plocka bär och svamp. Lingon, blåbär och odon är de rikligast förekommande bären i skogarna på området. Matsvampar som förekommer allmänt på området är olika soppar och riskor, trattkantarell, fårticka, svart trumpetsvamp, tegelkremla och blek taggsvamp.

En båt på den lugna sjön. I förgrunden finns en sandstrand och stora tallar, i horisonten finns barrskog.

Bada

På Ruostejärvis östra strand, i närheten av naturumet, finns en mycket populär badstrand med sandbotten. Eftersom bottnen är långsluttande och vattnet klart, passar stranden också för barn. På stranden finns badhytter och en torrtoalett. Dessutom finns naturumets café på 100 m avstånd från stranden. Ruostejärvi simstrand ägs av Forssa stad och det är en officiell simstrand. Det finns ingen övervakning vid stranden men vattenprov tas regelbundet.

I Myllylahti området finns också en bra simstrand som också saknar service. Myllylahti är ingen officiell simstrand. 

Fiska

Genom allemansrätten (miljo.fi) är mete och pilkfiske tillåtet i Ruostejärvisjön, samt att idka spöfiske mot erlagd fiskevårdsavgift (eräluvat.fi). Fiskevårdsavgiften kan köpas via Forststyrelsens webbutik (eräluvat.fi)Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi