Kartor över och kommunikationer till Ruostejärvi

Ruostejärvi rekreationsområde ligger intill Hämeen Härkätie i närheten av riksväg 2 i Tammela kommun.

 

Kommunikationer

Med bil

Vid riksväg 2 finns det skyltning till före detta Tavastlands naturum.

 • Från riksväg 2 (Helsinfors - Björneborgsvägen) viker man av enligt skyltarna till före detta Tavastlands naturum, kör sedan 1,5 km och viker av till vänster till parkeringsplatsen enligt vägskyltarna.
 • När man kommer norrifrån längs riksväg 2 viker man av enligt skyltningen till vänster, kör sedan drygt en kilometer och viker av enligt skyltarna till vänster till parkeringsplatsen.
 • När man kommer längs Hämeen Härkätie (nr 2824) från Porras by viker man av enligt skyltarna till höger till parkeringsplatsen.

Med allmänna kommunikationer

Med cykel

Lämpliga startpunkter

 • Områdets parkeringsplats finns vid Härkätie (nr 2824) i närheten av före detta naturumet och där börjar vandringslederna.
 • Man kan också komma till vandringslederna från Eerikkilä idrottsinstitut (eerikkila.fi).

Kartor

Elektroniska kartor

 

Övriga kartor

 • Naturstigar i Ruostejärvi (julkaisut.metsa.fi, på finska)
 • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000. Karttakeskus 2019. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, 1:25 000, Calazo 2017. Kartan kan köpas från Calazo.
 • Terrain map L421, 1:50 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.
 • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000. Karttakeskus 2010. Kartan kan köpas bl.a. i från Karttakeskus och hos välförsedda bokhandlar.
 • Cykelguiden Fillariopas Härkätietä itään, Genimap 2004. Kartor kan köpas t.ex. från Karttakeskus.
 • Terrängkarta nummer 2024 09, 1:20 000. Kartor kan köpas bl.a. från Karttakeskus och från Lantmäteribyråer.

Försäljningsställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Ruostejärvis karta i Utflyktskarta.fi.