Service i Saimens naturum Riihisaari

Service i Saimens naturum  

  • I samband med museiaffärens utflyktsinformation finns gratis broschyrer samt internetförbindelse. Här finns också uppgifter och tips om Nyslott-nejdens resmål.
  • I Museiaffären finns kartor, böcker, planscher och rikligt med souvenirer och andra produkter till salu.

En person bekantar sig med museibutikens utbud.

Service för rörelsehindrade

  • Man kan åka bil ända fram till dörren, men det är inte tillåtet att parkera nära museibyggnaden. Det finns en parkeringsplats för rörelsehindrade nära dörren. Riihisaari parkeringsområde är litet, och under tiden 15.6.-15.8. är parkering tillåten endast med specialtillstånd. Ingång och toalett lämpar sig också för rörelsehindrade och det finns också hiss i byggnaden.