Ledernas startpunkter

Obs! Noukavaaras startpunkt har tagits ur bruk på grund av vägens dåliga skick.

Karta över Riisitunturi nationalpark © Forststyrelsen

Lättframkomliga leder

Leden till Riisitunturin ödestuga, 1,5 km / riktning

Fotvandring Snöskoturer Ödestuga Eldplats Torrtoalett Parkering Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vid bar mark, vandringstid 0,5–1 h
Svårighetsgrad: Lätt led lätt led  medelsvår medelsvår

Leden till Riisitunturi ödestuga erbjuder fantastiska landskap så långt ögat kan nå året runt och gåtfulla snöskapelser av upplegor på vintern. 

Bild: Minna Koramo.

Startpunkt
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns.

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden till Riisitunturi ödestuga går från Riisitunturi startpunkt till ödestugan, först genom barrskog sedan mitt ute bland sluttningsmyrar. Leden sluttar uppför nästan hela vägen till stugan. 

Observera
Ta med dig eget toalettpapper.

Bild: Minna Koramo.
 


 

Riisin rääpäsy, 4,3 km, rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Ödestuga Eldplats Torrtoalett Parkering Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: Lätt led lätt led  medelsvår medelsvår

Se och upplev Riisitunturis bästa utsikter och vackraste landskap. Leden passar utmärkt för barnfamiljer och ovana vandrare. 

Bild: Minna Koramo.

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Riisin rääpäsy-leden är en landskapsled som går till fjället Riisitunturi. Utmed leden finns sevärdheter, bl.a. utsikten över Kitkajärvi sjöar, Ikkunalampi tjärn, sluttningsmyrarna och fjället Riisitunturis topp. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Bild: Maarit Meskus.

Övriga vandringsleder

Riisin rietas, 10,7 km, rundslinga

Fotvandring Snöskoturer Ödestuga Eldplats Torrtoalett Parkering

Vid bar mark, vandringstid 4-5 h
Svårighetsgrad: Lätt led lätt led  medelsvår medelsvår

Den längsta dagstigen i Riisitunturi nationalpark går över fjällkrön, sluttningsmyrar och genom skogar. Utmed Riisin rietas-leden finns flera rastplatser för matpauser.

Bild: Posion Matkailuyhdistys.

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner 
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Riisin rietas är en något mera krävande vandringsled. Den slingrar sig genom Riisitunturis skogklädda höjder och fjäll och bjuder på vackra vyer över Koillismaas insjö- och skogslandskap.

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Bild: Minna Koramo.

Kirinkuoppa, 7 km, rundslinga

Fotvandring Skrämskydd i Leivonmäki Eldplats Torrtoalett Parkering Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår

Bild: Posion matkailuyhdistys

Startpunkt
Kirintövaara turistcenter. 

Retkeilyrakenteet 
Kuoppavaara vindskydd. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Kirinkuoppa-leden som går från Kirintövaara hållet har mångsidig ögonfröjd att erbjuda: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara och det steniga gammeltallbeståndet. 

Observera 
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Kirinmatala, 10,9 km, rundslinga

Fotvandring Skrämskydd i Leivonmäki Eldplats Torrtoalett Parkering Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vid bar mark, vandringstid 3–4 h
Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår

Startpunkt 
Kirintövaara turistcenter. 

Friluftskonstruktioner 
Kuoppavaara vindskydd, informationstavlor. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden går huvudsakligen genom för Posio typisk skogsvildmark då och då med en imponerande utsikt över områdets fjäll och sjöar. Sevärdheter: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara, Karitunturi fjäll, det steniga gammeltallbeståndet och den tvinvuxna skogen på krönet av Matalavaara. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper. 

Riisitunturi leden, 26 - 29 km / riktning

Fotvandring Snöskoturer Ödestuga Skrämskydd i Leivonmäki Eldplats Torrtoalett Parkering Besök till sevärdheter och utkiksplatser

Vid bar mark, vandringstid 1–2 dagar
Svårighetsgrad: Lätt led lätt led  medelsvår medelsvår

Vandra från fjället Riisitunturi till den skogklädda höjden Kirintövaara genom ett landskap av fjäll och sluttningsmyrar. 

Bild: Minna Koramo.

Startpunkt 
Kirintövaara, Riisitunturi eller Noukavaara startpunkt. 

Friluftskonstruktioner 
Utmed leden finns Riisitunturi ödestuga, Karitunturi raststuga, Ahmatupa ödestuga samt fem vindskydd. Torrtoaletter finns vid stugorna och startpunkterna. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: orange färg på trästolpar. 

Leden går över fjällkrönen på nordöstra Noukavaara via Riisitunturi fjäll till Karitunturi fjäll i sydväst, varifrån det går en förbindelseled till Kirintövaara. 

Leden är inte en rundslinga och det går bra att vandra den i båda riktningarna. Leden lämpar sig för några dagars vandringar. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Skidspårs

Riisin rykäsy, 4 - 16,3 km / delvis rundslinga

Fotvandring Ödestuga Torrtoalett Eldplats

Svårighetsgrad: Lätt led lätt led  medelsvår medelsvår

Bild: Minna Koramo.

Startpunkt 
Startpunkter är Riisitunturi startpunkt och café Korpihilla i Tolva by (www.korpihilla.fi).  

Caféet fungerar även som skidcafé. 

Friluftskonstruktioner 
Riisitunturi ödestuga. Vid ödestugan finns en torrtoalett. 

Ruttbeskrivning 

Alternativa skidspår: 

  • parkeringsplats–Riisitunturi ödestuga–parkeringsplats, 4 km  
  • parkeringsplats–Riisitunturi–Tolva–café Korpihilla–Tolva–parkeringsplats, 16,3 km
  • Korpihilla–Tolva–Riisitunturi–Tolva–café Korpihilla, 14,3 km

Spårkarta (ladulle.fi, på finska). 

Observera
Riisin rykäsy är huvudsakligen en lätt led, men på grund av att leden är smal och brant är den ställvis krävande. Den rekommenderade skidriktningen är därför medsols.

Skidstilen är klassisk, ingen belysning. 

Riisitunturis skidspår underhålls från februari till april. Exakt när prepareringen av spåret inleds och avslutas varierar från år till år enligt snöläget. 

Bild: Minna Koramo.

Kirintövaara-Karitunturi, 11,7 km / riktning

Skidning på underhållna skidspår Ödestuga Eldplats Torrtoalett

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår  krävande krävande

Startpunkt 
Skidspåret börjar vid Pentik-mäki–Kiirintövaaras belysta spår nära Kirintövaara. 

Friluftskonstruktioner 
Karintunturi raststuga, Kuoppavaara vindskydd. Vid stugan och vindskyddet finns en torrtoalett. 

Ruttbeskrivning
Skidspåret lämpar sig för erfarna motionsskidåkare. Det går att använda både klassisk stil och fristil i spåret. 

Observera
Skidstilen är både klassisk och fristil, skidriktningen är definierad, ingen belysning.

Spåret prepareras med en spårmaskin i februari–april. Spåren underhålls av Posio kommun.

För ytterligare information, uppdateringar om spårens skick och spårkartor för skidspåren i Posio, besök webbplatsen posiolapland.com (på finska och engelska).

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Karhuntassu kundtjänst i Kuusamo
Tfn. 0206 39 6804
karhuntassu(at)metsa.fi

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Riisitunturi

Parkeringsplatser  

  • Riisitunturi startpunken på gränsen av nationalpark
  • Kirintövaara startpunken
    • Kiririnteentie 1, Posio

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!