Riisitunturi ruttbeskrivningar

Ledernas startpunkter och parkeringsplatser  

Obs! Noukavaaras startpunkt har tagits ur bruk på grund av vägens dåliga skick.

Karta över Riisitunturi nationalpark © Forststyrelsen 2020.

Lättframkomliga leder

Leden till Riisitunturin ödestuga, 1,5 km / riktning

Symbol för fotvandring. Symbol för snöskoturer. Symbol för ödestuga. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering. Symbol för besök till sevärdheter och utkiksplatser.

Vid bar mark, vandringstid 0,5–1 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Leden till Riisitunturi ödestuga erbjuder fantastiska landskap så långt ögat kan nå året runt och gåtfulla snöskapelser av upplegor på vintern. 

Startpunkt
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns.

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden till Riisitunturi ödestuga går från Riisitunturi startpunkt till ödestugan, först genom barrskog sedan mitt ute bland sluttningsmyrar. Leden sluttar uppför nästan hela vägen till stugan. 

Observera
Ta med dig eget toalettpapper.


 


 

Riisin rääpäsy, 4,3 km, rundslinga

Symbol för fotvandring. Symbol för snöskoturer. Symbol för ödestuga. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering. Symbol för besök till sevärdheter och utkiksplatser.

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Se och upplev Riisitunturis bästa utsikter och vackraste landskap. Leden passar utmärkt för barnfamiljer och ovana vandrare. 

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Riisin rääpäsy-leden är en landskapsled som går till fjället Riisitunturi. Utmed leden finns sevärdheter, bl.a. utsikten över Kitkajärvi sjöar, Ikkunalampi tjärn, sluttningsmyrarna och fjället Riisitunturis topp. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Övriga vandringsleder

Riisin rietas, 10,7 km, rundslinga

Symbol för fotvandring. Symbol för snöskoturer. Symbol för ödestuga. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering.

Vid bar mark, vandringstid 4-5 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Den längsta dagstigen i Riisitunturi nationalpark går över fjällkrön, sluttningsmyrar och genom skogar. Utmed Riisin rietas-leden finns flera rastplatser för matpauser.

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner 
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Riisin rietas är en något mera krävande vandringsled. Den slingrar sig genom Riisitunturis skogklädda höjder och fjäll och bjuder på vackra vyer över Koillismaas insjö- och skogslandskap.

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.


Kirinkuoppa, 7 km, rundslinga

Symbol för fotvandring. Symbol för skrämskydd. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering. Symbol för besök till sevärdheter och utkiksplatser.

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår

Startpunkt
Kirintövaara turistcenter. 

Retkeilyrakenteet 
Kuoppavaara vindskydd. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Kirinkuoppa-leden som går från Kirintövaara hållet har mångsidig ögonfröjd att erbjuda: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara och det steniga gammeltallbeståndet. 

Observera 
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Kirinmatala, 10,9 km, rundslinga

Symbol för fotvandring. Symbol för skrämskydd. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering. Symbol för besök till sevärdheter och utkiksplatser.

Vid bar mark, vandringstid 3–4 h
Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår

Startpunkt 
Kirintövaara turistcenter. 

Friluftskonstruktioner 
Kuoppavaara vindskydd, informationstavlor. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden går huvudsakligen genom för Posio typisk skogsvildmark då och då med en imponerande utsikt över områdets fjäll och sjöar. Sevärdheter: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara, Karitunturi fjäll, det steniga gammeltallbeståndet och den tvinvuxna skogen på krönet av Matalavaara. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper. 

Riisitunturi leden, 26 km / riktning

Symbol för fotvandring. Symbol för snöskoturer Symbol för ödestuga. Symbol för skrämskydd. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett. Symbol för parkering. Symbol för besök till sevärdheter och utkiksplatser.

Vid bar mark, vandringstid 1–2 dagar
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Vandra från fjället Riisitunturi till den skogklädda höjden Kirintövaara genom ett landskap av fjäll och sluttningsmyrar. 

Startpunkt 
Kirintövaara eller Riisitunturi startpunkt. 

Friluftskonstruktioner 
Utmed leden finns Riisitunturi ödestuga, Karitunturi raststuga, Ahmatupa ödestuga samt fem vindskydd. Torrtoaletter finns vid stugorna och startpunkterna. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: orange färg på trästolpar. 

Leden går över fjällkrönen Riisitunturi startpunkt via Karitunturi fjäll i sydväst till Kirintövaara. 

Leden är inte en rundslinga och det går bra att vandra den i båda riktningarna. Leden lämpar sig för några dagars vandringar. 

Observera  
Ta med dig eget toalettpapper.

Skidspårs

Riisin rykäsy, 4 km / delvis rundslinga

Symbol för fotvandring. Symbol för ödestuga. Symbol för torrtoalett. Symbol för eldplats.

Vid vintersesång februari-april. Vandringstid 1–2 timmar.
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Startpunkt 
Startpunkter är Riisitunturi startpunkt.

Friluftskonstruktioner 
Riisitunturi ödestuga. Vid ödestugan finns en torrtoalett. 

Ruttbeskrivning 

Skidspår: Riisitunturis parkeringsplats–Riisitunturi ödestuga–parkeringsplats, 4 km  

Skidspår information (posiolapland.com, på finska)

Observera
Riisin rykäsy är huvudsakligen en lätt led, men på grund av att leden är smal och brant är den ställvis krävande. Den rekommenderade skidriktningen är därför medsols.

Skidstilen är klassisk, ingen belysning. 

Riisitunturis skidspår underhålls från februari till april. Exakt när prepareringen av spåret inleds och avslutas varierar från år till år enligt snöläget. 

Kirintövaara-Karitunturi, 11,7 km / riktning

Symbol för ödestuga. Symbol för eldplats. Symbol för torrtoalett.

Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår  Symbol för krävande. krävande

Startpunkt 
Skidspåret börjar vid Pentik-mäki–Kiirintövaaras belysta spår nära Kirintövaara. 

Friluftskonstruktioner 
Karintunturi raststuga, Kuoppavaara vindskydd. Vid stugan och vindskyddet finns en torrtoalett. 

Ruttbeskrivning
Skidspåret lämpar sig för erfarna motionsskidåkare. Det går att använda både klassisk stil och fristil i spåret. 

Observera
Skidstilen är både klassisk och fristil, skidriktningen är definierad, ingen belysning.

Spåret prepareras med en spårmaskin i februari–april. Spåren underhålls av Posio kommun.

För ytterligare information, uppdateringar om spårens skick och spårkartor för skidspåren i Posio, besök webbplatsen posiolapland.com (på finska och engelska).