Ledernas startpunkter och parkeringsplatser  

Obs! Noukavaaras startpunkt har tagits ur bruk på grund av vägens dåliga skick.

Karta över Riisitunturi nationalpark © Forststyrelsen 2020.

Lättframkomliga leder

Leden till Riisitunturin ödestuga, 1,5 km / riktning

Vid bar mark, vandringstid 0,5–1 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Leden till Riisitunturi ödestuga erbjuder fantastiska landskap så långt ögat kan nå året runt och gåtfulla snöskapelser av upplegor på vintern. 

Två vandrare går längs en grusstig mot fotografen.

Startpunkt
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns.

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden till Riisitunturi ödestuga går från Riisitunturi startpunkt till ödestugan, först genom barrskog sedan mitt ute bland sluttningsmyrar. Leden sluttar uppför nästan hela vägen till stugan. 

Observera
Ta med dig eget toalettpapper.

Fyra vandrare grillar korv vid eldplatsen. En hund står vid sidan om.
 


 

Riisin rääpäsy, 4,3 km, rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Se och upplev Riisitunturis bästa utsikter och vackraste landskap. Leden passar utmärkt för barnfamiljer och ovana vandrare. 

Tre vandrare tar en paus på en klippa i fjällsluttningen. I bakgrunden öppnar sig ett fjäll- och sjölandskap.

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Riisin rääpäsy-leden är en landskapsled som går till fjället Riisitunturi. Utmed leden finns sevärdheter, bl.a. utsikten över Kitkajärvi sjöar, Ikkunalampi tjärn, sluttningsmyrarna och fjället Riisitunturis topp. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Två barn läser en informationstavla vid sidan av en grusstig.

Övriga vandringsleder

Riisin rietas, 10,7 km, rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 4-5 h
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Den längsta dagstigen i Riisitunturi nationalpark går över fjällkrön, sluttningsmyrar och genom skogar. Utmed Riisin rietas-leden finns flera rastplatser för matpauser.

Tre vandrare med ryggsäckar går efter varandra upp för en ristäckt fjällsluttning. I bakgrunden finns fjäll och himlen är klar.

Startpunkt 
Riisitunturi startpunkt vid parkens gräns. 

Parkeringsplatsen rymmer ett tiotal personbilar och några bussar. 

Friluftskonstruktioner 
Informationstavla och port bredvid parkeringsplatsen inklusive en torrtoalett. Längs leden finns spångar och gångbroar. Riisitunturi ödestuga med eldplats, skjul och toalett.

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Riisin rietas är en något mera krävande vandringsled. Den slingrar sig genom Riisitunturis skogklädda höjder och fjäll och bjuder på vackra vyer över Koillismaas insjö- och skogslandskap.

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

En smal stig går genom lågt ris upp till ett vindskydd. Bredvid vindskyddet finns stora granar och i bakgrunden finns skog.

Kirinkuoppa, 7 km, rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 2–3 h
Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår

Ett vindskydd omgiven av stora granar i en stenig sluttning. Framför vindskyddet finns en eldplats.

Startpunkt
Kirintövaara turistcenter. 

Retkeilyrakenteet 
Kuoppavaara vindskydd. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: grön färg på stolpar. 

Kirinkuoppa-leden som går från Kirintövaara hållet har mångsidig ögonfröjd att erbjuda: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara och det steniga gammeltallbeståndet. 

Observera 
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper.

Kirinmatala, 10,9 km, rundslinga

Vid bar mark, vandringstid 3–4 h
Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår

Startpunkt 
Kirintövaara turistcenter. 

Friluftskonstruktioner 
Kuoppavaara vindskydd, informationstavlor. Torrtoalett intill vindskyddet. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: grön färg på stolpar.

Leden går huvudsakligen genom för Posio typisk skogsvildmark då och då med en imponerande utsikt över områdets fjäll och sjöar. Sevärdheter: sjöarna Kitkajärvi och Posiojärvi, den skogklädda höjden Kirintövaara, Karitunturi fjäll, det steniga gammeltallbeståndet och den tvinvuxna skogen på krönet av Matalavaara. 

Observera
Rekommenderad vandringsriktning: medsols. 
Ta med dig eget toalettpapper. 

Riisitunturi leden, 26 km / riktning

Vid bar mark, vandringstid 1–2 dagar
Svårighetsgrad: Symbol för lätt led. lätt led  Symbol för medelsvår. medelsvår

Vandra från fjället Riisitunturi till den skogklädda höjden Kirintövaara genom ett landskap av fjäll och sluttningsmyrar. 

En spång leder genom ett kärr övervuxet av gräs och buskar. I bakgrunden finns två lador varav den ena har förfallit, bakom ladorna finns tät skog.

Startpunkt 
Kirintövaara eller Riisitunturi startpunkt. 

Friluftskonstruktioner 
Utmed leden finns Riisitunturi ödestuga, Karitunturi raststuga, Ahmatupa ödestuga samt fem vindskydd. Torrtoaletter finns vid stugorna och startpunkterna. 

Ruttbeskrivning 
Ledmarkering: orange färg på trästolpar. 

Leden går över fjällkrönen Riisitunturi startpunkt via Karitunturi fjäll i sydväst till Kirintövaara. 

Leden är inte en rundslinga och det går bra att vandra den i båda riktningarna. Leden lämpar sig för några dagars vandringar. 

Observera  
Ta med dig eget toalettpapper.

Skidspårs

Riisitunturi multifunktionsled, 20 km, delvis rundslinga

På vintern med fatbike, skidor eller på snöskor. Rutten får gås med hunden så länge hunden är kopplad.
Restid: 3‒8 h beroende på transportsätt.
Rutten sladdas 1–2 gånger per vecka, beroende på väder.
Svårighetsklass: medelsvår "" - krävande ""

Multifunktionsleden i Riisitunturi nationalpark tar fatbike-cyklisten till ett hisnande landskap med snötyngda träd och vackra myrområden och skogklädda höjder i vinterskrud.

En terrängcyklist kör längs vinterleden med fatbike mitt i en snötäckt skog.

Startpunkt
Multifunktionsleden i Riisitunturi nationalpark är en cirka 20 kilometer lång led som delvis bildar en rundslinga. Start- och slutpunkten ligger vid Riisitunturi nationalparks parkeringsplats.

Friluftskonstruktioner
Riisitunturi ödestuga med rastskydd på gårdsplanen, Soilu och Uusilampi skärmskydd.

Ruttbeskrivning
Från parkeringsområdet går vintercykelleden till Riisitunturi ödestuga och vidare till Soilu skärmskydd. Ödestugan ligger på 2 kilometers avstånd och Soilu skärmskydd på 4 kilometers avstånd. Från Soilu skärmskydd fortsätter leden brant nedåt mot Rinnesuo, varifrån den fortsätter söderut via Riisisuo till Uusilampi skärmskydd. Detta avsnitt bildar en rundslinga. Avståndet till Uusilampi skärmskydd är 8 kilometer. Från Uusilampi skärmskydd går leden mot nordväst mot Kolmiloukkonen, varifrån den fortsätter runt Nuolivaara mot Soilunsuo. Från Soilunsuo fortsätter leden mot Rinnesuo, varifrån leden följer samma rutt tillbaka via Soilu skärmskydd och ödestugan till parkeringsområdet.

Mer information om sladdningen av leden fås av Lauri Sassali på Kota-Husky (040 718 7287) eller från Eräkahvila Tykky (045 133 4790).

Observera
Samma led används även av hundspann och andra vandrare har alltid väjningsplikt.
Du kommer väl ihåg att leden endast är för vinterbruk. Under den snöfria tiden av året är det förbjudet att cykla i nationalparken.

Kirintövaara-Karitunturi, 11,7 km / riktning

Svårighetsgrad: Symbol för medelsvår. medelsvår  Symbol för krävande. krävande

Startpunkt 
Skidspåret börjar vid Pentik-mäki–Kiirintövaaras belysta spår nära Kirintövaara. 

Friluftskonstruktioner 
Karintunturi raststuga, Kuoppavaara vindskydd. Vid stugan och vindskyddet finns en torrtoalett. 

Ruttbeskrivning
Skidspåret lämpar sig för erfarna motionsskidåkare. Det går att använda både klassisk stil och fristil i spåret. 

Observera
Skidstilen är både klassisk och fristil, skidriktningen är definierad, ingen belysning.

Spåret prepareras med en spårmaskin i februari–april. Spåren underhålls av Posio kommun.

För ytterligare information, uppdateringar om spårens skick och spårkartor för skidspåren i Posio, besök webbplatsen posiolapland.com (på finska och engelska).

Kundtjänst

Oulanka naturum
Tfn. 0206 39 6850
oulanka(at)metsa.fi

Oulanka naturum i Kuusamo är stängt från och med den 29 februari 2024 för våren. Vandrare kan fortfarande få råd i frågor som rör Oulanka nationalpark på webbplatsen Utinaturen.fi och mån-fre kl. 12.00-15.00 per telefon och e-post.

Samtalspriserna till nummer som börjar med 0206 är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Riisitunturis karta i Utflyktskarta.fi.