Riisitunturi nationalpark ligger cirka 20 km från Posio och cirka 60 km från Kuusamo och 35 km från Rukatunturi. De närmaste byarna är Tolva, Suonnankylä och Keski-Kitka. Den närmaste flygplatsen finns i Kuusamo. Den närmaste järnvägsstationen finns i Kemijärvi, varifrån det är cirka 130 km:s väg till parken.

Till vandringslederna

Till vandringslederna startar man från Riisitunturi och Kirintövaara startpunkter. Startpunkter till sommarlederna och startpunkter till vinterlederna.

Med bil till Riisitunturi

Riisitunturi parkeringsområde. Närmaste adressen är Patoniementie 180, Posio.
Google Maps och andra navigatorer ger ofta felaktiga köranvisningar. Köranvisningar som ska följas till Riisitunturi: till parkeringsområdet, som ligger vid nationalparkens gräns, kör man 3 km längs en grusväg som börjar från vägen Patoniementie. Vägen till Riisitunturi startpunkt plogas under vintern.
Google maps-karta till Riisitunturi startpunkt (maps.google.com)

Kirintövaara parkeringsområde. Kirikeskus, Kiririnteentie 1, 97900 Posio. Mer information Kirikeskus Oy (kirikeskus.fi, på finska och engelska).

Obs! Vägen till Noukavaara startpunkt är i dåligt skick och kräver en högre bil. Noukavaara startpunkt är inte längre i bruk som startpunkt till nationalparken.