Kundtjänst och vägledning

  • Guidningar, förevisningar, friluftsrådgivning för Oulanka och Riisitunturi nationalparker samt närområden, bl.a. kartor till salu.
  • I naturumet verkar Puistokahvila café, där man kan köpa souvenirer och vägkost. I cafét ordnas också bl.a. måltider för grupper på förhandsbeställning.
  • Guidningar, utställning över norra Kuusamos natur. till salu bl.a. kartor samt jakt- och fisketillstånd.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Riisitunturi

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Riisitunturi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

 • I Tolvas f.d. skola verkar café Korpihilla (www.korpihilla.fi, på finska)
 • Måltidsservice får man på beställning från Tolvas turistföretag. Tilläggsinformation på Posio kommuns internetsidor (www.posio.fi, på finska).

Eldplatser och stugor

Längs Riisitunturis friluftsled finns det sex eldplatser:

 • Vid Riisitunturis ödestuga, Ahmatupas ödestuga och Karitunturis raststuga.
 • Vid Soilu, Uusipuro, Liittolampi och Koljat skärmskydd.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Mera om ödestugor

Riisitunturi ödestuga. Bild: Markku Pirttimaa

Dricksvatten

 • Vi rekommenderar att man tar dricksvatten i flaskor vid kundtjänstpunkterna. Innanför parkens gränser finns det inga sjöar, men däremot flera små tjärnar. Från de fuktiga bergssluttningarna och källorna strömmar en bäck. Vattenkvaliteten har inte undersökts. Det ligger på ens eget ansvar att använda naturvatten, vi rekommenderar att man kokar vattnet.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Längs Riisitunturileden finns det torrtoaletter vid Soilu skärmskydd, Riisitunturi ödestuga, Uusipuro skärmskydd, Liittolampi skärmskydd, Kuoppavaara skärmskydd och Karitunturi dagsstuga.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Soilu skärmskydd (3,0 km från Noukavaaras startpunkt)
 • Uusipuro skärmskydd (7,4 km från Noukavaaras startpunkt och 4,5 km från Riisitunturi startpunkt)
 • Liittolampis skärmskydd (11,4 km från Noukavaaras och 8,5 km från Riisitunturis startpunkter och 17,7 km från Kirintövaara).
 • Koljats skärmskydd (17,2 km från Noukavaaras och 14 km från Riisitunturis startpunkter och 11,6 km från Kirintövaara)
 • Kuoppavaras skärmskydd.
 • Sitt tält kan man också slå upp i Riisitunturis ödestugas och Karitunturi dagsstugas omdelbara närhet. Karitunturi dagsstuga ligger 22,6 km från Noukavaaras och 20 km Riisitunturis startpunkter och 6,2 km från Kirintövaara. 

Ödestuga

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

 • I Kuusamo (www.ruka.fi, på finska) finns det programserviceföretag som hyr utfärdsutrustning.
 • I Posio kan man rikta förfrågningar om företag som hyr ut friluftsutrustning till Posios turistinfo (www.posio.fi, på finska), tfn +358 44 7674 218.

Service för rörelsehindrade

 • Det finns ingen service för rörelsehindrade på området.

Övrig service i omnejden

 • I Tolva by (www.posio.fi, på finska) finns den närmaste taxin, försäljningen av fisketillstånd samt tvättmöjligheterna och inkvarteringen.
 • I Posio (www.posio.fi, på finska) kommuncenter, på ca 20 km:s avstånd, ligger den närmaste banken, hälsocentralen, apoteket samt allmänna telefonen.
 • Till omnejdens sevärdheter Livojärvi med omgivning, Korouoma och Kirintövaara i Posio samt Rukatunturi (www.ruka.fi, på finska), Valtavaara och Oulanka nationalpark i Kuusamo.