Kundtjänst och vägledning

  • Guidningar, förevisningar, friluftsrådgivning för Oulanka och Riisitunturi nationalparker samt närområden, bl.a. kartor till salu.
  • I naturumet verkar Puistokahvila café, där man kan köpa souvenirer och vägkost. I cafét ordnas också bl.a. måltider för grupper på förhandsbeställning.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Riisitunturi

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Riisitunturi nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Caféer, restauranger och butiker

Eldplatser och stugor

Längs Riisitunturis friluftsled finns det sex eldplatser:

 • Vid Riisitunturis ödestuga, Ahmatupas ödestuga och Karitunturis raststuga.
 • Vid Soilu, Uusipuro, Liittolampi och Koljat skärmskydd.

Det är förbjudet att göra upp öppen eld då varning för terrängbrand utfärdats.

 • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.

Mera om ödestugor

Vildmarksstugan vid Riisitunturi i mörker, en lampa lyser upp stugans ytterdörr. Det finns snö på taket och himlen är stjärnklar.

Dricksvatten

 • Vi rekommenderar att man tar dricksvatten i flaskor vid kundtjänstpunkterna. Innanför parkens gränser finns det inga sjöar, men däremot flera små tjärnar. Från de fuktiga bergssluttningarna och källorna strömmar en bäck. Vattenkvaliteten har inte undersökts. Det ligger på ens eget ansvar att använda naturvatten, vi rekommenderar att man kokar vattnet.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Längs Riisitunturileden finns det torrtoaletter vid Soilu skärmskydd, Riisitunturi ödestuga, Uusipuro skärmskydd, Liittolampi skärmskydd, Kuoppavaara skärmskydd och Karitunturi dagsstuga.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

 • Soilu skärmskydd (3,0 km från Noukavaaras startpunkt)
 • Uusipuro skärmskydd (7,4 km från Noukavaaras startpunkt och 4,5 km från Riisitunturi startpunkt)
 • Liittolampis skärmskydd (11,4 km från Noukavaaras och 8,5 km från Riisitunturis startpunkter och 17,7 km från Kirintövaara).
 • Koljats skärmskydd (17,2 km från Noukavaaras och 14 km från Riisitunturis startpunkter och 11,6 km från Kirintövaara)
 • Kuoppavaras skärmskydd.
 • Sitt tält kan man också slå upp i Riisitunturis ödestugas och Karitunturi dagsstugas omdelbara närhet. Karitunturi dagsstuga ligger 22,6 km från Noukavaaras och 20 km Riisitunturis startpunkter och 6,2 km från Kirintövaara. 

Ödestuga

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

 • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Riisitunturis karta i Utflyktskarta.fi.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.