Instruktioner och regler för Riisitunturi

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

En vägvisare i trä bredvid Riisitunturis sandiga vandringsled.

Instruktioner för att vistas och färdas i Riisitunturi

I Riisitunturi nationalpark är det

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor
 • att plocka bär och svamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, vilket tillåts endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • att slå läger i rekreationsområdet rekommenderas endast på underhållna platser.
 • att cykla och rida på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
  • Det är alltid förbjudet att göra upp öppen eld även på eldplatserna och med markägarens tillstånd om det i området har utfärdats varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi).
  • Förbudet gäller inte sådan kokskjul och eldplatser som är försedda med tak och fast rökkanal.
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • att ta eller skada andra än matsvampar, träd, buskar eller andra växter eller delar av dem
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned förstöra friluftsanordningar.
   

Två barn tittar mot fotografen genom stockporten till Riisitunturi nationalpark.

Förberedelser

 • Riisitunturi nationalpark är en park för vandrare som själv väljer sina rutter, och lämpar sig även för friluftsliv på vintern. Riisitunturi är ett fuktigt fjäll, vars sluttningar är försumpade ända upp till dess krön. Terrängen är ställvis svårframkomlig och krävande och lämpar sig för dem som i någon mån har erfarenhet av friluftsliv i skogsterräng. Området har hela tiden varit avlägset beläget och ödemarkslikt, vilket innebär attt man i nödsituationer inte genast kan få hjälp.
  • För den som ämnar göra en vinterfärd är det skäl att notera, att Noukavaaravägen ej plogas upp om vintern.

 • Karhuntassu kundtjänst och Oulanka naturum i Kuusamo hjälper dig gärna att planera din utflykt till Riisitunturi.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • På Riisitunturi har mobiltelefonen hörbarhet nästan överallt.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet  

Högsäsong

 • Mitt på sommaren är det livligt i Riisitunturis ödestuga, så det lönar sig att ta med sig eget tält.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer