Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Olvassuo naturskyddsområde

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Olvassuo naturskyddsområde. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom naturreservat.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Eldplatser

  • Vid Kirkaslampi finns det ett skärmskydd med eldplats.
  • Vid Sammakkosuo finns det ett skärmskydd med eldplats.

Då varning för terrängbrand utfärdats är det även förbjudet att göra upp öppen eld vid eldplatserna.

På sidorna för Friluftslivets ABC kan du läsa mera anvisningar om att göra upp eld på anvisade eldplatser.

Dricksvatten

  • Man kan inte ta dricksvatten vid skärmskydden Kirkaslampi och Sammakkosuo, så man bör bära sitt dricksvatten med sig.
  • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.

Avfallshantering

  • Det finns inga avfallskärl i Olvassuos terräng, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten eller komposten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

  • Såväl i samband med Kirkaslampi som Sammakkosuo skärmskydd finns det komposterande torrtoaletter.

Övernattning

  • Man får övernatta på Olvassuo-området i Kirkaslampi och Sammakkosuo skärmskydd, i Saunakangas ödestuga samt i tält enligt allemansrätten.
  • Inom Olvassuo naturreservat är det förbjudet att övernatta.

Tillgängliga tjänster

  • Det finns inga tillgängliga tjänster på området.

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.