Instruktioner och regler för Olvassuo

Instruktioner för att vistas och färdas i Olvassuo

Enligt allemansrätten får man fritt färdas och vistas på Olvassuo-området med undantag för Olvassuo naturreservat, där det råder tillträdesförbud.

I Olvassuo naturreservat är det

förbjudet

På andra ställen av Olvassuo-området är det bl.a.

tillåtet

 • att röra sig till fots och på skidor
 • att plocka bär och matsvampar
 • att tillfälligt slå läger.

begränsat

 • att göra upp öppen eld, som är tillåtet endast på de för ändamålet anvisade platserna.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar om större evenemang.

förbjudet

 • att göra upp öppen eld då varning för skogsbrand har utfärdats
 • att skada vegetationen, jordmånen eller den övriga naturen och att ofreda samt störa övriga besökare
 • att köra motorfordon, med undantag för de vägar som är avsedda för ändamålet
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga i Olvassuo-området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

 • Det är all orsak att ta med sig en dricksflaska samt matsäck, eftersom det inte finns någon café- eller butiksservice på området.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).