Att göra upp eld

Man tänder en eld för att laga mat, värma sig eller skapa stämning. Å andra sidan lönar det sig att noga överväga om man verkligen måste tända en öppen eld. Måltiden kan lika bra tillredas på stormkök och varma pauskläder värmer ofta lika bra som en eld.

Bild: Markku Pirttimaa

Tillstånd att samla ved och göra upp eld

Att göra upp öppen eld och att taga brännved hör inte till allemansrätten. Det krävs tillstånd av markägaren att få göra upp öppen eld och att samla brännved. Då man använder stormkök räknas det inte som öppen eld, därför är det alltid tillåtet att tillreda mat med stormkök. Markägarens tillstånd krävs inte då man gör upp eld på de för ändamålet anvisade eldplatserna.

På många naturskyddsområden har man i rättsakten om inrättande av naturskyddsområdet begränsat eller förbjudit möjligheterna att göra upp eld. Om det har gjorts upp en skötsel- och användningsplan för naturskydds-, ödemarksområde eller något annat område och/eller utfärdats en ordningsstadga, efterföljs bestämmelserna: i stora delar av landet är det tillåtet att göra upp eld enbart på anvisade eldplatser, genom att använda ved som transporterats till platsen. I skötsel- och användningsplanerna för Norra Finlands vidsträckta naturskydds- och ödemarksområden har man gett friare rättigheter att göra upp eld, t.ex. på ödemarksområden är det i huvudsak tillåtet att göra upp eld genom att använda torra grenar, kvistar och små stubbar.

Utanför de tidigare nämnda naturskydds- och ödemarksområdena bör man i första hand använda en underhållen eldplats, om det finns en sådan på under en halv kilometers avstånd. Om det inte står någon underhållen eldplats till buds, har Forststyrelsen med ett beslut gett tillstånd att göra upp eld genom att använda torra grenar, kvistar och små stubbar i Lappland, i Norra Österbotten, Kajanaland samt i Norra Karelen. Söder om dessa områden förutsätts alltid tillstånd av Forststyrelsen för att få göra upp eld.

Tilläggsinformation

Varning för skogsbrand

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Ritning: Seppo Leinonen