Kalla på hjälp

Det allmänna nödnumret 112 gäller i hela landet. Samtalet är gratis och det slås även på mobiltelefonen direkt, utan riktnummer. Man kan också ringa till nödnumret utan PIN-kod.

Mobiltelefonen är bra att ha med sig ute i terrängen. Det är dock farligt att låta sig invaggas i falsk säkerhet att man överallt kan få kontakt och hjälp med mobilen. Även om Finlands mobilnät är täckande, kan det finnas områden med radioskugga. Dessutom finns det alltid platser där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer hjälper det ofta att söka sig till en öppen plats högre upp i terrängen. Dessutom kan det hjälpa om man tar bort SIM-kortet, då man ringer till nödnumret.

Bekanta dig med telefonens gps-funktioner på förhand, så kan nödcentralen vid behov lokalisera dig.

Då du ringer nödnumret 112

  • Berätta kortfattat vad som hänt. Är det fråga om en olycka, en sjukdomsattack eller har någon gått vilse?
  • Beskriv så noggrant som möjligt var olycksplatsen är belägen.
  • Hotas människor av fara?
  • Förbered dig på att jourhavande eventuellt vill tala även med patienten.
  • Svara klart och redigt på jourhavandes frågor.
  • Kom överens om guidning till olycksplatsen, ställ ut vägvisare vid behov.
  • Handla enligt de instruktioner du får.
  • Avsluta samtalet först då du fått tillstånd att göra det.
  • Ring nödnumret 112 på nytt, ifall patientens tillstånd märkbart förändras.

Obs! Telefonnätverk i obygden, som kan ses på gamla kartor har monterats ned.

Läs mera

Mobilappen 112 Suomi

När man ringer ett nödsamtal via appen 112 Suomi (112.fi) får operatören vid nödcentralen automatiskt uppgifter om uppringarens position.

""

Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. I utflyktsmålen finns stora områden med radioskugga och vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen.