Planering av cykelfärder

Det lönar sig att alltid att börja med att planera cykelfärden, oberoende av om det är fråga om en tur i terrängen, på landsvägen, nära eller långt bort. Fundera på område och rutt samt vilken slags cykeltur det är fråga om.

 • Är det fråga om en dagstur eller en flerdags långfärd på cykel? Hur lång tid har ni på er och hur stor är er budget?
 • Färdas ni längs landsvägar och cykelvägar eller i terrängen?
 • Transporterar ni all utrustning på cyklarna eller har ni hjälp av en följebil?
 • Övernattar ni inomhus eller i egna tält?
 • Har du och er grupp cyklar, cykelväskor eller cykelkärror och behövlig övernattningsutrustning som lämpar sig för cykelfärden eller måste ni låna eller hyra dem?
 • Hyr ni utrustningen i hemtrakten eller finns det något uthyrningsföretag i närheten av cykelrutten?
 • Måste cyklarna fraktas till startpunkten och hur går det till?
 • Hurudan kondition har gruppen?
 • Hur långa dagsetapper har ni planerat och vilken är er medelhastighet?
 • Var får ni mer information om service och tidtabeller samt guider och kartor?

En älv och en skog kan ses mellan springorna i broräcket. I förgrunden syns även en del av ett cykelhjul och en styrstång.

Tidtabell och rutt

Dagsetappernas längd varierar beroende på cyklistens kondition. För nybörjaren räcker ungefär 40 - 50 km om dagen medan den erfarne cyklisten klarar 80 - 100 km om dagen. När du planerar tidtabell och rutt lönar det sig att beakta kondition, väder, ruttens kupering, vägarbeten, sjukdomsfall, eventuell vilseåkning, problem med utrustningen, färjornas tidtabeller och eventuella vilodagar och sevärdheter samt service längs rutten. Reservera tillräckligt med tid för att laga mat, äta och dricka samt slå läger.

Utrustning

Den utrustning som behövs under en cykeltur varierar enligt vars och ens behov och framför allt beroende på om ni har följebil och om ni övernattar inomhus eller i tält.

Den viktigaste utrustningsdetaljen är cykeln och dess lämplighet för färden. Bra cyklar är t.ex. standardcyklar, långfärdscyklar och hybridcyklar. Terrängcykel är ett bra val om cykelfärden går till ställen där rutten går längsmed dåliga vägar eller stigar.

 • Elcyklar och cyklar utrustade med elmotor (max. 1000W/max 25 km/h) + andra lätta elfordon är tillåtna där cykling är tillåten. 

Det är viktigt att cykeln är servad, dvs. att kedjan är smord, bromsar och växlar justerade och däcken i bra skick. På långa turer är det viktigt att ha med en verktygsuppsättning . Till verktygen hör bl.a. pump, utrustning för däckbyte, reservinnerslang, allroundverktyg, insexnyckel, bromsklossar, bromsvajer och reservvajer samt ventilationstejp. Cykeln ska vara försedd med lås och lykta när man färdas i mörker eller skymning. Också en lättillgänglig, tillräckligt stor vattenflaska behövs i sommarhettan.

För cykelturen behövs normal frilufts- och övernattningsutrustning. Det lönar sig inte att ha med onödiga saker, eftersom man kan packa endast en begränsad mängd saker på cykeln. Dessutom behövs kartor och guider, eventuellt vägarbetskarta och färjtidtabeller.

Packning av cykeln

När cykeln packas är det bra att se till så att vikten blir jämnt fördelad. Packningen får väga högst 15 - 20 kilo. Det är lättare att packa om man har ordentliga cykelväskor. Det finns packväskor som fästs bak vid pakethållaren och framväskor som fästs vid framhjulet samt en liten styrstångsväska.

På alla cykelmodeller är det inte möjligt att fästa framväskor. Enskilda bakväskor rymmer 15 - 25 liter och framväskor 13 - 15 liter. Styrstångsväskan rymmer ungefär 8 - 10 liter. Om man ofta är ute på cykelturer lönar det sig att se till att väskorna faktiskt är vattentäta och har ordentliga fästkrokar, som inte rätas ut med tiden eller går upp när man kör på gropiga vägar. Det är också möjligt att förse vissa väskor med separata yttre fickor. Det är också möjligt att fästa saker ovanpå pakethållaren.

Man kan också packa utrustningen i en cykelkärra. Det finns två slags kärror; enhjuliga och tvåhjuliga. Att cykla med kärra är tyngre än om sakerna är packade i cykelväskor. I en tvåhjulig kärra ryms mera saker än i en enhjulig kärra, men det är i stället mycket tyngre att trampa med den. Å andra sidan kan en tvåhjulig kärra vara en bra lösning när man är ute på cykeltur med små barn, eftersom de inte kan transportera alla sina saker själva. Mindre barn kan transporteras i cykelkärror avsedda för transport av barn.

Att packa sakerna i ryggsäck rekommenderas åtminstone inte på långa cykelfärder, eftersom ryggsäcken gör det besvärligt att cykla. Dessutom är det bra att minnas att en tung utrustning även när den är fäst vid cykeln kan förändra cykelns köregenskaper och förlänga bromssträckan.

Mat och dryck

Under cykelfärden är det bra att äta och dricka tillräckligt. Om det inte finns matserveringar och butiker längs rutten måste man ha med sig mat för hela tiden samt friluftskök. Man klarar sig med mindre packning om det är möjligt att utnyttja butiker och matserveringar som finns längs rutten. När det är varmt är det viktigt att komma ihåg att dricka tillräckligt så att man inte börjar må illa.

Kläder

Under en lång cykelfärd måste man vara beredd sig på olika slags väder. Eftersom man endast kan ta en begränsad mängd saker med sig är det bra att ha lätta och fuktavstötande kläder med många användningsmöjligheter. För tillfälliga cykelturer räcker vanliga friluftskläder. Den som cyklar mera kan skaffa sig särskilt för cykling planerade kläder, t.ex. cykelbyxor och -jacka, handskar och skor. Det är tryggt att alltid använda hjälm. När du dessutom använder varselväst syns du bättre i trafiken.

Cykelmöjligheter i Finland

I Finlands finns utmärkta möjligheter till cykling oberoende av om det är fråga om dagliga cykelturer, längre cykelfärder eller terrängcykling. Runt tätorterna finns bra cykelvägar, vägvisare och cykelguider som underlättar cyklingen. För långfärdscyklister finns det många olika fina regionala och riksomfattande leder på olika håll i Finland, t.ex. i skärgården, i Insjöfinland eller rentav i fjällandskap. Kartor och guider hjälper både vid planeringen och under själva cykelfärden. Med hjälp av guider hittar man de mest intressanta platserna och behövlig service. För terrängcyklisterna finns egna leder och närmare information om dem finns på terrängcyklisternas egna webbsidor.

Om man inte vill frakta cykeln långa vägar innan färden börjar är det möjligt att anlita cykeluthyrningsföretag. Å andra sidan är det i Finland också möjligt att frakta cykeln på olika sätt. Förutom person- eller paketbil kan man använda flygplan, tåg, buss, båt eller färja. På Åland finns det dessutom små cykelfärjor.

Läs mer om cykling